Strona główna Aktualności Zwiększenie zakresu projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"

Zwiększenie zakresu projektu pt. "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr"

2015-01-05

W dniu 30 grudnia 2014 roku Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący projektu "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" podpisała aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej okres realizacji projektu przedłużono do września 2015 roku oraz zwiększono zakres inwestycji o kolejne odcinki ścieżek rowerowych. Tym samym w ramach projektu powstanie 74,22 km ścieżek rowerowych, a wartość projektu zwiększyła się o 1.262.826,05 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 1.073.402,14 EUR.

W dniu 30 grudnia 2014 roku Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący projektu "Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" podpisała aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Na podstawie zgody Instytucji Zarządzającej okres realizacji projektu przedłużono do września 2015 roku oraz zwiększono zakres inwestycji o kolejne odcinki ścieżek rowerowych. Tym samym w ramach projektu powstanie 74,22 km ścieżek rowerowych, a wartość projektu zwiększyła się o 1.262.826,05 EUR, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 1.073.402,14 EUR. Całkowita wartość projektu realizowanego przez 13 polskich i słowackich partnerów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 wynosi po zmianach 4.935.162,52 EUR, a dofinansowanie z EFRR (85%) - 4.194.888,13 EUR.

Dzięki zwiększeniu zakresu projektu w 2015 roku zrealizowane zostaną kolejne działania inwestycyjne:

  • wybudowane lub oznakowane zostaną kolejne odcinki Szlaku wokół Tatr w Gminie Czarny Dunajec, Mieście Nowy Targ, Mieście Kieżmark, Obec Nižna – w wyniku tych działań powstanie 19,46 km nowych ścieżek rowerowych oraz oznakowanych zostanie 11,8 km tras stanowiących kontynuację realizowanych aktualnie inwestycji. Gmina Czarny Dunajec wybuduje 6,2 km ścieżek rowerowych o nawierzchni żwirowej łączących się z główną trasą ścieżki rowerowej w miejscowościach Czarny Dunajec (od ogólnodostępnego parkingu przy Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum - nowe działanie), Podczerwone (od Torfowni do głównej trasy ścieżki rowerowej), Chochołów (od centrum miejscowości do głównej trasy rowerowej - droga Borowa) oraz oznakuje 11,8 km trasy rowerowej od Chochołowa do Starego Bystrego w ramach tzw. pętli chochołowsko-wierchowej, stanowiącej alternatywną trasę rowerową łączącą się z główną drogą rowerową. Miasto Nowy Targ uzyskało dofinansowanie dla realizowanego już od 2014 roku ze środków własnych przedsięwzięcia zakładającego budowę 10,86 km ścieżek rowerowych z nawierzchnią asfaltową i żwirową. Trasy te stanowią bezpośrednią kontynuację już zrealizowanego w ramach niniejszego projektu odcinka Szlaku wokół Tatr i pozwalają na obejście miasta od strony zachodniej i południowej oraz połączenie z wykonanymi wcześniej odcinkami prowadzącymi na północy wzdłuż rzeki Czarny Dunajec w kierunku wschodnim oraz na południu do istniejącej ścieżki i kładki na rzece Biały Dunajec do rezerwatu torfowiskowego „Bór Na Czerwonem” z możliwością kontynuacji przez kolejne samorządy. Tworzą w ten sposób dużą pętlę wokół miasta. Miasto Kieżmark wybuduje dwa kolejne odcinki Szlaku wokół Tatr - Kieżmark - Huncovce o długości 1 km (budowa ścieżki w pełnym zakresie) oraz Kieżmark - Spiska Bela o długości 1,4 km (położenie nawierzchni asfaltowej na wybudowaną już wcześniej ścieżkę). Z kolei Obec Nizna wybuduje 825 metrów ścieżki rowerowej z nawierzchnią asfaltową.
  • wykonane zostaną obiekty obsługi dla użytkowników Szlaku wokół Tatr – w Gminie Czarny Dunajec wybudowany zostanie bezpłatny parking dla użytkowników Szlaku wokół Tatr przyjeżdżających z obszaru pogranicza polsko-słowackiego, jak i turystów spoza tego obszaru, a także wykonane miejsce rekreacyjne przy głównej trasie Szlaku przy moście kolejowym na rzece Czarny Dunajec na pograniczu miejscowości Czarny Dunajec i  Podczerwone. Natomiast w Liptowski Mikulaszu powstaną dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów. W ten sposób zapewnione zostaną odpowiednie warunki do korzystania ze Szlaku wokół Tatr (zarówno latem na rowerze, jaki i zimą na nartach). Biorąc pod uwagę długość powstających tras stworzenie takich miejsc dla użytkowników jest niezbędne. Ułatwi to także korzystanie ze ścieżek rowerowych przez całe rodziny z dziećmi.  Działanie wpisuje się w koncepcję Szlaku wokół Tatr z 2005 roku, która zakładała powstawanie takich obiektów. Ponadto stworzenie takiej odpowiedniej infrastruktury jeszcze bardziej zwiększy dostępność terenów pogranicza dla mieszkańców i turystów zgodnie z założeniami celów projektu,
  • Gmina Czarny Dunajec jako Partner Wiodący projektu zrealizuje także dodatkowe działania promocyjne – poza standardowymi działaniami przewidzianymi w projekcie – strona internetowa, publikacje, materiały prasowe – zaplanowano realizację filmu promocyjnego, który zaprezentuje rezultaty projektu, pokaże w jaki sposób Szlak wokół Tatr udostępnia unikatowe miejsca na pograniczu polsko-słowackim, oraz jak poprawiła się możliwość poruszania mieszkańców, a także atrakcyjność turystyczna tego regionu. Przy realizacji filmu wykorzystane zostaną nowoczesne technologie (m.in. ujęcia z „lotu ptaka” przy użyciu drona).

Przedłużenie realizacji projektu do września 2015 roku pozwoli na zakończenie inwestycji w Gminie Czarny Dunajec oraz po stronie słowackiej od granicy w Suchej Horze, przez Hladovkę i Liesek do Trsteny. W 2014 roku ze względu na wyjątkowo obfite opady deszczu w miesiącach letnich i jesiennych niemożliwe było dokończenie budowy tych odcinków ścieżki rowerowej w pierwotnie planowanym terminie.

W 2015 roku realizowane będą także działania promocyjne - powstanie strona internetowa, wydane zostaną publikacje, zrealizowany film oraz zorganizowane spotkania na zakończenie realizacji projektu.

  


                       

Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013


 

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !