Strona główna Aktualności Zatwierdzono kolejne transgraniczne projekty

Zatwierdzono kolejne transgraniczne projekty

2010-12-20

Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 przyznał dofinansowanie kolejnym 42 projektom złożonym w ramach II naboru. Wśród zatwierdzonych projektów znalazł się również strategiczny projekt sieciowy pt. "Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej"

Komitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 podczas posiedzenia w dniach 14-15 grudnia 2010 r. przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kolejnym 42 projektom złożonym w ramach II naboru. Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 53.370.706,07 EUR. Wśród zatwierdzonych projektów znalazło się 15 transgranicznych przedsięwzięć podmiotów z obszaru Euroregionu "Tatry", w tym również strategiczny projekt sieciowy pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, który realizowany będzie przez Zwiazek Euroregion "Tatry" (Partner Wiodący), Združenie Region "Tatry", Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. Uzyskał on dofinansowanie w wysokości 190.670,14 EUR.
Wykaz zatwierdzonych projektów oraz szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Wspólnego Sekretariatu Technicznego www.plsk.eu

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.