Strona główna Aktualności Zakończenie pełnienia funkcji Wicekonsula Generalnego Republiki Słowackiej przez pana Mariána Baláža

Zakończenie pełnienia funkcji Wicekonsula Generalnego Republiki Słowackiej przez pana Mariána Baláža

2011-06-22

W dniu 20.06.2011 r. Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak uczestniczyli w Krakowie w uroczystym zakończeniu pełnienia funkcji Wicekonsula Generalnego Republiki Słowackiej przez pana Mariána Baláža.
W dniu 20.06.2011 r. Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak uczestniczyli w Krakowie w uroczystym zakończeniu pełnienia funkcji Wicekonsula Generalnego Republiki Słowackiej przez pana Mariána Baláža. Przedstawiciele Euroregionu "Tatry" przekazali panu Konsulowi podziękowania za wkład pracy w kształtowanie i rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską
a Słowacją oraz stałe zainteresowanie, przychylność i wsparcie  realizacji transgranicznych przedsięwzięć.

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.