Strona główna Aktualności XXI Kongres Euroregionu "Tatry", Czarny Dunajec 17.12.2015 r.

XXI Kongres Euroregionu "Tatry", Czarny Dunajec 17.12.2015 r.

2015-12-18

Dnia 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu obradował XXI Kongres Euroregionu „Tatry”. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony.

Dnia 17 grudnia 2015 r. w Czarnym Dunajcu obradował XXI Kongres Euroregionu „Tatry”. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele członków Euroregionu „Tatry” z polskiej i słowackiej strony. Przybyli również goście: Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Škorupa, Honorowy Członek Euroregionu „Tatry” Oľga Marhulíková, Przewodniczący Zgromadzenia EUWT TATRY z o.o. Štefan Bieľak, Dyrektor EUWT TATRY z o.o. Agnieszka Pyzowska, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulski oraz Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper.

Współprzewodniczącymi Kongresu byli Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Antoni Karlak oraz Przewodniczący Rady Zdruzenia Euroregion „Tatry” Ján Ferenčák.

Przewodniczący Rady Antoni Karlak w swoim przemówieniu wyjaśnił nową formułę wspólnych polsko-słowackich Kongresów, która wynika z podpisanej dnia 21 października 2015 r. w Kieżmarku Umowy o współpracy transgranicznej pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry” a Zdruzeniem Euroregion „Tatry” : „Dnia 15 września 2014 r. w Nowym Targu oraz dnia 24 września 2014 r. w Trestnie odbył się jubileuszowy XX Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” według formuły wynikającej z Umowy pomiędzy Samorządami Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Słowackiej o współpracy w ramach transgranicznego związku EUROREGION „TATRY” zawartej w dniu 22 października 1999 roku w Nowym Targu pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz Stowarzyszeniem Region „Tatry” w Kieżmarku. Był on okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań i złożenia podziękowań wszystkim członkom; powiatom, miastom i gminom oraz personalnie osobom, które przyczyniły się do pozytywnej oceny naszej działalności.  Pod koniec roku 2014 wygasła ww. Umowa, a transgraniczne struktury Euroregionu zastąpiło powołane 14 sierpnia 2013 r. przez Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Euroregion „Tatry” Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.

W trzecią dekadę działalności Euroregionu „Tatry” weszliśmy z dumą i satysfakcją ale również z wieloma problemami organizacyjnymi, finansowymi i merytorycznymi. Pojawiło się wiele znaków zapytania, które dotyczyły przyszłości funkcjonowania Euroregionu „Tatry”. Związek Euroregion „Tatry” przygotował i przesłał partnerowi słowackiemu projekt Umowy o współpracy transgranicznej pomiędzy Związkiem Euroregion „Tatry”, a Zdruzeniem Euroregion „Tatry”, która została uroczyście podpisana 21 października 2015 r. w na Zamku w Kieżmarku. Z umowy tej jasno wynika co dobitnie pragnę podkreślić, że główne działania naszej transgranicznej współpracy realizować będzie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY, które jest samodzielnym podmiotem prawa unijnego oraz polskiego i słowackiego, posiadającym autonomiczne władze: Zgromadzenie i Dyrektora, działającym na podstawie konwencji i statutu. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej  TATRY z o.o. będzie narzędziem Związku Euroregion „Tatry” i Zdruzenia Euroregion „Tatry”, które są jego założycielami, realizacji wspólnych polsko-słowackich projektów w oparciu o przyjętą dnia 15 września 2014 r. Polsko-słowacką strategię działania EUWT TATRY na lata 2014-2020. Ta wspólna polsko-słowacka instytucja  zastąpiła funkcjonujący 20 lat transgraniczny związek Euroregion „Tatry”. Jednak, aby nie tracić dotychczasowych dobrych doświadczeń i tradycji współpracy pomiędzy naszymi stowarzyszeniami narodowymi postanowiliśmy kontynuować Kongresy transgraniczne w nowej formule, w których mają możliwość uczestnictwa przedstawiciele wszystkich członków Związku Euroregion „Tatry” i Zdruzenia Euroregion „Tatry”. Kongresy będą oceniać dotychczasową współpracę, inicjować nowe działania oraz zajmować się bieżącymi problemami Euroregionu „Tatry”. Dzisiejszy Kongres jest pierwszy z tego cyklu. Chcielibyśmy, aby takie kongresy odbywały się co roku- raz po polskiej, raz po słowackiej stronie.                                                                


Poniżej zamieszamy uchwały podjęte przez Kongres oraz prezentacje na temat:
  • działalności Związku Euroregion „Tatry” w 2015 r.
  • działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.
  • wspólnego polsko-słowackiego markowego produktu Euroregionu „Tatry” Historyczno- kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr
  • realizacji mikroprojektów przez Związek Euroregion „Tatry” w latach 2014-2022 w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja
Zobacz inne
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem
2020-06-23
W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
2020-06-15
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
2020-06-10
Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
Wystąpienie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej o otwarcie granic dla ruchu przygranicznego
2020-06-04
Czas pandemii to okres szczególnie trudny dla współpracy międzynarodowej.
Zmarł były wieloletni Burmistrz Miasta Nowego Targu Marek Fryźlewicz
2020-05-13
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego wieloletniego Burmistrza Miasta Nowego Targu Marka Fryźlewicza.