Strona główna Aktualności XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2012-04-12

W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbędzie się XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".
W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miasta w Liptowskim Mikulaszu odbędzie się XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".
 Program:
09.30 - 10.00     Rejestracja uczestników

10.00 - 10.45    
 • Otwarcie Kongresu
Bogusław Waksmundzki  Przewodniczący Rady
Jan Pavlík  Wiceprzewodniczący Rady
Alexander Slafkovský Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz
 • Wybór Współprzewodniczących obrad Kongresu
 • Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad
 • Wybór Komisji: mandatowej, wnioskowej, skrutacyjnej
10.45 – 12.30  
 • Sprawozdanie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”  z działalności w okresie od 17.03.2011 r. do 17.04.2012 r.
 • Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion  „Tatry” za  rok 2011
 • Dyskusja nad Sprawozdaniami
 • Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 • Podjęcie uchwały w sprawie: powołania członka Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”  
 • Uroczyste podziękowanie Milanovi Nevlazle Dyrektorowi Biura Združenia Region „Tatry” za długoletnią aktywną działalność w Transgranicznym Związku Euroregion „Tatry” oraz podjęcie uchwały w sprawie: przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu  „Tatry” Milanovi Nevlazle
 • Wystąpienia gości zaproszonych
12.30 – 12.45   Przerwa

12.45 – 14.00  
 • Informacja na temat Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” oraz podjęcie uchwały w sprawie: realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w  latach 2012-2014
 • Informacja na temat projektów zrealizowanych w roku 2011 w ramach programu System Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA finansowanego przez Ministerstwo Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej
 • Podjęcie uchwały w sprawie: nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”                             
 • Podjęcie uchwały w sprawie: polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020
 • Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu


Po zakończeniu obrad Kongresu o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Program:
 • Informacja na temat stanu prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Przyjęcie harmonogramu dalszych działań w sprawie utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Oficjalna prezentacja logo Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY
 • Konferencja prasowa
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.