Strona główna Aktualności XVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"

XVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"

2011-03-03

Dnia 2 marca 2011 r. w Łapszach Niżnych obradował XVII Kongres Związku Euroregion „Tatry”.

Dnia 2 marca 2011 r. w Łapszach Niżnych obradował XVII Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Był to Kongres sprawozdawczo –wyborczy. Przewodniczący Rady Wendelin Haber przedłożył Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w 2010 r. Kończąc Sprawozdanie Przewodniczący Wendelin Haber poinformował, że z dniem dzisiejszym kończy pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Związku Euroregion „Tatry”. Podziękował wszystkim z którymi miał przyjemność współpracować przez 16 lat po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu „Tatry”. Życzył wszystkim osobom, które podczas Kongresu zostaną wybrane do władz Euroregionu „Tatry” wspaniałych osiągnięć na rzecz rozwoju pogranicza polsko-słowackiego.

 

Komisja skrutacyjna w składzie: Przewodnicząca Irena Grosicka oraz członkowie: Józef Górka, Jerzy Majka i Andrzej Tylka, przeprowadziła tajne wybory władz Związku Euroregion „Tatry” na kadencję 2011-2012.

 

Przewodniczącym Rady został Pan Bogusław Waksmundzki - Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego.

 

Członkami Rady zostali wybrani:
Władysław Bieda  Burmistrz Miasta Limanowa,

Czesław Borowicz delegat Miasta Nowego Targu  

Paweł Dziuban – Wójt Gminy Łapsze Niżne,

Antoni Karlak – Wójt Gminy Jabłonka,

Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

Grzegorz Niezgoda – Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

W skład Komisji rewizyjnej weszli:  

Paweł Cetera – Wicewójt Gminy Szaflary

Adam Sawina- Radny Gminy Raba Wyżna

Edward Tybor – Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego

 

Ponadto Kongres podjął uchwały w sprawach:

 

-          zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Radzie

-          Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion „Tatry”

-          realizacja projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

-          projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

-          wyboru delegatów na XVII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”

-          ustanowienia tytułu Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry”

-          nadania tytułu Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry”

 

Kongres nadał tytuł Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” panu Wendelinowi Haberowi za wybitne zasługi w działalności Związku Euroregion „Tatry”. Pan Wendelin Haber otrzymał również Statuetkę „Europy”.

 

 

 

 

Zobacz inne
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-06-11
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Spotkanie dotyczące uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej oraz zatrudniania cudzoziemców
2021-06-02
W dniu 1 czerwca 2021 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie, którego tematyka dotyczyła m.in. zagadnień uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej, zatrudniania cudzoziemców oraz wpływu pandemii na rynek pracy pogranicza polsko-słowackiego.
Przedłużenie terminu internetowego konkusru fotograficznego
2021-05-04
Związek Euroregion "Tatry" przedłuża termin internetowego konkursu fotograficznego pt. Bogactwo kultur pogranicza posko-słowackiego".
Obrady XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-29
W dniu 28 kwietnia 2021 r. obradował XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-27
W dniu 28 kwietnia 2021 r. w formie online odbędzie się XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"