Strona główna Aktualności XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”

XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”

2010-03-18

W dniu 17 marca 2010 roku w Szczawnicy obradował XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Gośćmi Kongresu byli Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanský, Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” Igor Šajtlava, Dyrektor Združenia Region „Tatry” Milan Nevlazla.
W dniu 17 marca 2010 roku w Szczawnicy obradował XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Gośćmi Kongresu byli Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanský, Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” Igor Šajtlava, Dyrektor Združenia Region „Tatry” Milan Nevlazla.
Przewodniczący Rady Wendelin Haber podsumował miniony rok w wygłoszonym Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion „Tatry” w 2009 roku. Wiceprzewodniczy Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” Pan Waldemar Wojtaszek przedstawił Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2009. Kongres zatwierdził Sprawozdanie Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielił absolutorium Radzie za rok 2009. Na pisemny wniosek Gminy Raciechowice – Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31.12.2009 r. delegaci przyjęli Gminę w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregion "Tatry”.
Ponadto na podstawie przesłanych przez członków Euroregionu „Tatry” informacji dotyczących projektów przygotowywanych do drugiego naboru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Kongres podjął uchwałę w sprawie: projektów członków Euroregionu „Tatry” do Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Kongres podjął także uchwałę w sprawie: wyboru delegatów na XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbędzie się dnia 24 marca 2010 r. w Kieżmarku.

Zobacz inne
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-06-11
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Spotkanie dotyczące uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej oraz zatrudniania cudzoziemców
2021-06-02
W dniu 1 czerwca 2021 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie, którego tematyka dotyczyła m.in. zagadnień uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej, zatrudniania cudzoziemców oraz wpływu pandemii na rynek pracy pogranicza polsko-słowackiego.
Przedłużenie terminu internetowego konkusru fotograficznego
2021-05-04
Związek Euroregion "Tatry" przedłuża termin internetowego konkursu fotograficznego pt. Bogactwo kultur pogranicza posko-słowackiego".
Obrady XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-29
W dniu 28 kwietnia 2021 r. obradował XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-27
W dniu 28 kwietnia 2021 r. w formie online odbędzie się XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"