Strona główna Aktualności XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”

XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”

2010-03-18

W dniu 17 marca 2010 roku w Szczawnicy obradował XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Gośćmi Kongresu byli Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanský, Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” Igor Šajtlava, Dyrektor Združenia Region „Tatry” Milan Nevlazla.
W dniu 17 marca 2010 roku w Szczawnicy obradował XVI Kongres Związku Euroregion „Tatry”. Gośćmi Kongresu byli Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Marek Lisanský, Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” Igor Šajtlava, Dyrektor Združenia Region „Tatry” Milan Nevlazla.
Przewodniczący Rady Wendelin Haber podsumował miniony rok w wygłoszonym Sprawozdaniu z działalności Rady Związku Euroregion „Tatry” w 2009 roku. Wiceprzewodniczy Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” Pan Waldemar Wojtaszek przedstawił Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2009. Kongres zatwierdził Sprawozdanie Rady i Komisji rewizyjnej oraz udzielił absolutorium Radzie za rok 2009. Na pisemny wniosek Gminy Raciechowice – Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Raciechowice z dnia 31.12.2009 r. delegaci przyjęli Gminę w poczet członków zwyczajnych Związku Euroregion "Tatry”.
Ponadto na podstawie przesłanych przez członków Euroregionu „Tatry” informacji dotyczących projektów przygotowywanych do drugiego naboru w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Kongres podjął uchwałę w sprawie: projektów członków Euroregionu „Tatry” do Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Kongres podjął także uchwałę w sprawie: wyboru delegatów na XVI Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbędzie się dnia 24 marca 2010 r. w Kieżmarku.

Zobacz inne
XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych
2020-10-21
W dniach 1-2 październik 2020 r. w Raciborzu odbyło się XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych.
Oferta pracy
2020-09-18
Praca biurowa w Euroregionie „Tatry” w Nowym Targu.
Obrady Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-09-11
W dniu 11 września 2020 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion „Tatry”.
Ostatnie pożegnanie Wendelina Habera Honorowego Prezesa Euroregionu "Tatry"
2020-09-03
W środę, 2 września 2020 r. o godz. 11.00 w Kościele parafialnym w Łapszach Niżnych pożegnaliśmy wyjątkowego człowieka , Wendelina Habera Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry”.