Strona główna Aktualności XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2009-04-21

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w Muszynie obradował XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Kongres ten podsumował dwuletnie polskie przewodnictwo w Transgranicznym Związku Euroregion "Tatry" i powołał członków Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" na kadencję 2009-2010.

W dniu 17 kwietnia 2009 roku w Muszynie obradował XV Kongres Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Kongres ten podsumował dwuletnie polskie przewodnictwo w Transgranicznym Związku Euroregion "Tatry" i powołał członków Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" na kadencję 2009-2010. Ze strony polskiej zostali nimi członkowie Rady Związku Euroregion "Tatry": Wendelin Haber, Paweł Dziuban, Antoni Karlak, Grzegorz Niezgoda, Waldemar Serwiński, Andrzej Skupień oraz Bogusław Waksmundzki. Natomiast ze strony słowackiej członkowie Rady Združenia Region "Tatry": Igor Šajtlava, Jozef Biroš, Ivan Budiak, Peter Burian, Eugen Dedinský, Gustáv Dobák i Ján Pavlík. Przewodniczącym Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" na lata 2009-2010 wybranym na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się po zakończeniu obrad Kongresu został Igor Šajtlava, natomiast Wiceprzewodniczącym Wendelin Haber. Kongres powołał również Komisję rewizyjną Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" na lata 2009-2010. Jej członkami ze strony polskiej zostali: Edward Tybor, Waldemar Wojtaszek i Adam Sawina, zaś ze strony słowackiej: Ľudmila Gnojčáková, Rajmund Bradík i Marián Vojtík. Ponadto delegaci podjęli uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" oraz udzielenia absolutorium Radzie, Deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, jubileuszu 15-lecia Euroregionu "Tatry", projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr oraz realizacji polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.

 

W Kongres uczestniczyli liczni goście z Polski i Słowacji, m.in. Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Horský, Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Transgranicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej Oľga Marhuliková, dr Bogdan Wrzochalski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Doradca Marszałka Województwa Małopolskiego ds. Międzynarodowych Franciszek Adamczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Milan Baran, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Pajor, Zastępca Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Mariusz Kasprzyk, Kierownik Sekcji ds. Kontroli I Stopnia Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Jan Krzesiński, Dyrektor Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 Ewa Ślęzak, Dyrektor Biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Bożena Buchowicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Region Beskidy Marcin Filip, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulski, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper.
 
Zobacz inne
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-06-11
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Spotkanie dotyczące uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej oraz zatrudniania cudzoziemców
2021-06-02
W dniu 1 czerwca 2021 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbyło się spotkanie, którego tematyka dotyczyła m.in. zagadnień uczenia się przez całe życie, edukacji transgranicznej, zatrudniania cudzoziemców oraz wpływu pandemii na rynek pracy pogranicza polsko-słowackiego.
Przedłużenie terminu internetowego konkusru fotograficznego
2021-05-04
Związek Euroregion "Tatry" przedłuża termin internetowego konkursu fotograficznego pt. Bogactwo kultur pogranicza posko-słowackiego".
Obrady XXVII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-29
W dniu 28 kwietnia 2021 r. obradował XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2021-04-27
W dniu 28 kwietnia 2021 r. w formie online odbędzie się XXVII Kongres Związku Euroregion "Tatry"