Strona główna Aktualności X Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze

X Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze

2011-10-26

X Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze

2011-11-10

Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbędzie się X Słowacko - Polskie Forum Gospodarcze pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Jego Ekscelencji Andrzeja Krawczyka.
Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbędzie się X Słowacko - Polskie  Forum Gospodarcze pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Jego Ekscelencji Andrzeja Krawczyka.
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.

Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbędzie się X Słowacko - Polskie Forum Gospodarcze pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Jego Ekscelencji Andrzeja Krawczyka.
Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbędzie się X Słowacko - Polskie  Forum Gospodarcze pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Jego Ekscelencji Andrzeja Krawczyka.
Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbyło się X Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze.

Dnia 9 listopada 2011 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji odbyło się X Słowacko-Polskie Forum Gospodarcze pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie Jego Ekscelencji Andrzeja Krawczyka. Forum zaszczyciło swoją obecnością wielu znakomitych gości m.in. Małgorzata Wierzbicka -I Radca, Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, Monika Olech- Radca, Kierownik Referatu ds. Ekonomicznych Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie, Peter Dupej - przedstawiciel Ministerstwa Budownictwa, Transportu i Regionalnego Rozwoju Republiki Słowackiej, Aleksander Giertler – Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali: Wendelin Haber –Honorowy Prezes, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady, Piotr Cebulski – Przewodniczący Komisji gospodarczej, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz Marek Teper - członek Komisji gospodarczej, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej. Uczestnikami tego wydarzenia byli przedstawiciele miast i gmin zrzeszonych w Euroregionie „Tatry”, przedsiębiorcy, przedstawiciele firm turystycznych.

Prelegenci zaprezentowali wiele atrakcyjnych miejsc na Słowacji zachęcając do ich odwiedzenia. Uczestnicy forum zapoznali się również z możliwościami zakładania
i prowadzenia firm w Polsce oraz na Słowacji.

Przewodniczący Komisji gospodarczej Związku Euroregion „Tatry” Piotr Cebulski zaprezentował referat pt. „Transgraniczne Centrum Informacji Gospodarczej Euroregionu „Tatry”  

Organizatorem X Słowacko-Polskiego Forum Gospodarczego było Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku.

 

 

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.