Strona główna Aktualności Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

2020-12-15

Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.

Do realizacji celów zadania publicznego wybrano kilka różnorodnych typów działań, aby zagwarantować dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

1)    Opracowano 2 analizy. 

Pierwsza z analiz dotyczyła opracowania koncepcji – wskazania różnych rozwiązań w zakresie roli, jaką EUWT TATRY może pełnić w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2021-2027, aby jeszcze bardziej wspierać samorządy we współpracy w ramach UE oraz wzmacniać silną pozycję Polski. Druga z analiz zawiera przegląd dotychczasowych efektów współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami, wskazanie przykładów dobrych praktyk  kształtujących pozytywny wizerunek i silną pozycję polskich partnerów oraz wytyczenie kierunków rozwoju tej współpracy z wykorzystaniem i rozwijaniem dotychczasowych efektów z uwzględnieniem możliwych skutków pandemii. Z wnioskami zawartymi w obu dokumentach można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

2)    Zorganizowane interaktywne warsztaty.

Polsko-słowackie warsztaty na platformie internetowej Zoom odbyły się w dniu 11.12.2020 r. z udziałem ponad 20 osób w tym przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych – pani Joanny Muszalskiej – Posmyk.

Jako pierwszy w trakcie warsztatów głos zabrał pan Michał Stawarski – dyrektor Związku Euroregion „Tatry”, który zaprezentował uczestnikom dotychczasowe efekty współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami i ich potencjału rozwojowego z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań w tym m.in. pandemii COVID -19. W kolejnym referacie pani Agnieszka Pyzowska  z EUWT TATRY poruszyła tematykę nowych wyzwań i rozwijania sprawdzonych kierunków współpracy w kolejnym programie Interreg Polska-Słowacja w tym przedstawiła wnioski z dwóch opracowanych przez ekspertów w ramach działania nr 1 dokumentów analityczno-koncepcyjnych. Ostatnie z wystąpień należało do pana Huberta Gonery  - dyrektora zarządzającego z firmy landbrand, który opowiedział o promocji oferty turystycznej samorządów na polsko-słowackim pograniczu w czasie pandemii.

Przeprowadzone warsztaty były miejscem prezentacji doświadczeń, pomysłów i koncepcji oraz wniosków z dotychczasowej współpracy, a także propozycji rozwiązań negatywnych skutków pandemii COVID-19, które dotykają polskie i słowackie samorządy i wpływają na realizację wspólnych działań, jak również korzystanie z już osiągniętych efektów. Dodatkowo skorelowanie dyskusji podczas warsztatów z pracami nad nowym programem współpracy polsko-słowackiej i opracowaniem analiz pozwoliło na wykorzystanie potencjału polskich samorządów w wymiarze regionalnych na arenie międzynarodowej.

Z materiałami z warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

3)    Opracowano internetowy blog dotyczący polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

Blog powstał na stronie internetowej EUWT TATRY: www.euwt-tatru.eu w języku polskim, słowackim i angielskim. Prowadzony był w formie kilkunastu ciekawych artykułów udostepniających efekty współpracy transgranicznej. Blog pozwolił na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym, udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. Tym samym blog trwale promuje polskie samorządy przygraniczne, współpracę transgraniczną i przekazuje pozytywny wizerunek Polski oraz silną pozycję polskich samorządów i instytucji takich jak EUWT TATRY jako liderów współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do lektury każdego z ciekawych wpisów-blog pozwoli Państwu na bezpośrednie zapoznanie się z efektami polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, inwestycjami zrealizowanymi przez polskie samorządy we współpracy ze słowackimi partnerami, informacji o roli i sukcesach polskich instytucji takich jak EUWT TATRY i samorządów w realizacji współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej.

 Całość działań zrealizowanych w ramach zadania publicznego przez EUWT TATRY opierających się o trwała i rozwinięta współpracę transgraniczną przyczyniła się do ukształtowania  pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako silnego partnera w realizacji działań o wymiarze regionalnym w UE. Dodatkowo w dobie zmian i ograniczeń, jakie we współpracy tej powoduje pandemia COVID-19 oraz przygotowań do nowego programu współpracy transgranicznej realizacja zaplanowanych działań w postaci analiz, interaktywnych warsztatów i bloga pozwoliła na upowszechnienie efektów różnorodnych projektów transgranicznych z wiodącą rolą polskich partnerów, dotarcie do opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych zwłaszcza na Słowacji i wyznaczenie konkretnych kierunków rozwoju i wzmacniania tej współpracy z uwzględnieniem skutków pandemii.

 

 

  

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !