Strona główna Aktualności Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej”

2020-12-15

Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.

Do realizacji celów zadania publicznego wybrano kilka różnorodnych typów działań, aby zagwarantować dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.

1)    Opracowano 2 analizy. 

Pierwsza z analiz dotyczyła opracowania koncepcji – wskazania różnych rozwiązań w zakresie roli, jaką EUWT TATRY może pełnić w nowym programie współpracy transgranicznej na lata 2021-2027, aby jeszcze bardziej wspierać samorządy we współpracy w ramach UE oraz wzmacniać silną pozycję Polski. Druga z analiz zawiera przegląd dotychczasowych efektów współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami, wskazanie przykładów dobrych praktyk  kształtujących pozytywny wizerunek i silną pozycję polskich partnerów oraz wytyczenie kierunków rozwoju tej współpracy z wykorzystaniem i rozwijaniem dotychczasowych efektów z uwzględnieniem możliwych skutków pandemii. Z wnioskami zawartymi w obu dokumentach można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

2)    Zorganizowane interaktywne warsztaty.

Polsko-słowackie warsztaty na platformie internetowej Zoom odbyły się w dniu 11.12.2020 r. z udziałem ponad 20 osób w tym przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych – pani Joanny Muszalskiej – Posmyk.

Jako pierwszy w trakcie warsztatów głos zabrał pan Michał Stawarski – dyrektor Związku Euroregion „Tatry”, który zaprezentował uczestnikom dotychczasowe efekty współpracy polskich samorządów ze słowackimi partnerami i ich potencjału rozwojowego z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań w tym m.in. pandemii COVID -19. W kolejnym referacie pani Agnieszka Pyzowska  z EUWT TATRY poruszyła tematykę nowych wyzwań i rozwijania sprawdzonych kierunków współpracy w kolejnym programie Interreg Polska-Słowacja w tym przedstawiła wnioski z dwóch opracowanych przez ekspertów w ramach działania nr 1 dokumentów analityczno-koncepcyjnych. Ostatnie z wystąpień należało do pana Huberta Gonery  - dyrektora zarządzającego z firmy landbrand, który opowiedział o promocji oferty turystycznej samorządów na polsko-słowackim pograniczu w czasie pandemii.

Przeprowadzone warsztaty były miejscem prezentacji doświadczeń, pomysłów i koncepcji oraz wniosków z dotychczasowej współpracy, a także propozycji rozwiązań negatywnych skutków pandemii COVID-19, które dotykają polskie i słowackie samorządy i wpływają na realizację wspólnych działań, jak również korzystanie z już osiągniętych efektów. Dodatkowo skorelowanie dyskusji podczas warsztatów z pracami nad nowym programem współpracy polsko-słowackiej i opracowaniem analiz pozwoliło na wykorzystanie potencjału polskich samorządów w wymiarze regionalnych na arenie międzynarodowej.

Z materiałami z warsztatów można zapoznać się na stronie internetowej www.euwt-tatry.eu

3)    Opracowano internetowy blog dotyczący polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

Blog powstał na stronie internetowej EUWT TATRY: www.euwt-tatru.eu w języku polskim, słowackim i angielskim. Prowadzony był w formie kilkunastu ciekawych artykułów udostepniających efekty współpracy transgranicznej. Blog pozwolił na zgromadzenie i prezentację najciekawszych i najbardziej wartościowych przykładów zaangażowania samorządów we współpracę w wymiarze regionalnym i transgranicznym, udostepnienie rozmów z osobami kształtującymi tę współpracę, prezentację efektów, a także nowych pomysłów i propozycji przeciwdziałania skutkom pandemii w różnym zakresie. Tym samym blog trwale promuje polskie samorządy przygraniczne, współpracę transgraniczną i przekazuje pozytywny wizerunek Polski oraz silną pozycję polskich samorządów i instytucji takich jak EUWT TATRY jako liderów współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do lektury każdego z ciekawych wpisów-blog pozwoli Państwu na bezpośrednie zapoznanie się z efektami polsko-słowackiej współpracy transgranicznej, inwestycjami zrealizowanymi przez polskie samorządy we współpracy ze słowackimi partnerami, informacji o roli i sukcesach polskich instytucji takich jak EUWT TATRY i samorządów w realizacji współpracy transgranicznej w ramach Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej.

 Całość działań zrealizowanych w ramach zadania publicznego przez EUWT TATRY opierających się o trwała i rozwinięta współpracę transgraniczną przyczyniła się do ukształtowania  pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako silnego partnera w realizacji działań o wymiarze regionalnym w UE. Dodatkowo w dobie zmian i ograniczeń, jakie we współpracy tej powoduje pandemia COVID-19 oraz przygotowań do nowego programu współpracy transgranicznej realizacja zaplanowanych działań w postaci analiz, interaktywnych warsztatów i bloga pozwoliła na upowszechnienie efektów różnorodnych projektów transgranicznych z wiodącą rolą polskich partnerów, dotarcie do opinii publicznej i środowisk opiniotwórczych zwłaszcza na Słowacji i wyznaczenie konkretnych kierunków rozwoju i wzmacniania tej współpracy z uwzględnieniem skutków pandemii.

 

 

  

Zobacz inne
Wydarzenie odwołane!
2023-06-23
Uprzejmie informujemy, że Instytut Słowacki w Warszawie odwołał zaplanowany na dzien 29 czerwca 2023 r. pokaz filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" oraz prezentację efektów polsko-słowackich mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry"  w Instytucie Słowackim w Warszawie
2023-06-20
Pokaz filmu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r. o godz. 17:30 w Instytucie Słowackim w Warszawie, ul. Krzywe Koło 12/14a.
Kolejny pokaz filmu dokumentalnego w reż. Tomasza Magierskiego odbył się w dniu 12  czerwca 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry".
2023-06-13
Tym razem był to film pt. „303” przedstawiający historię trzech pilotów najsłynniejszej polskiej jednostki lotniczej z okresu II wojny światowej Witolda Urbanowicza, Mirosława Ferica i Johna Kenta, którzy zasłynęli w czasie Bitwy o Anglię w 1940 roku.
Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego pt. "303" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-06-07
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem odbędą się w dniu 12 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu ul. Sobieskiego 2.
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Krakowiaczek ci ja..."
2023-06-06
Kolejny wieczór z filmem dokumentalnym Tomasza Magierskiego odbył się w dniu 6 czerwca 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry".