Strona główna Aktualności Wizyta w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr"

Wizyta w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr"

2011-06-22

Przedstawiciele Euroregionu "Tatry" uczestniczyli w dniu 17.06.2011 r. w uroczystym otwarciu Euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie oraz XXXVI Konferencji Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr".
Uroczyste otwarcie Euroregionalnego centrum współpracy polsko-niemieckiej w Gubinie, zmodernizowanego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 oraz XXXVI Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” zorganizowana w dniu 17.06.2011 to wydarzenia, którymi Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" uświetnił jubileusz 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. W uroczystościach tych uczestniczyli również przedstawiciele Euroregionu "Tatry": Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki, Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" Antoni Nowak i Dyrektor biura Združenia Region "Tatry" Milan Nevlazla.
Euroregiony "Tatry" i "Sprewa-Nysa-Bóbr" zawsze łączyły dobre relacje i bliska współpraca, czego potwierdzeniem jest zawarte w dniu 22.10.1999 roku Porozumienia o partnerstwie. Od początku działalności Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” był dla nas wzorem, jak organizować współpracę transgraniczną, jak przygotowywać projekty i skutecznie pozyskiwać fundusze unijne.  
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.