Strona główna Aktualności Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w Open Days 2011

Udział przedstawicieli Euroregionu "Tatry" w Open Days 2011

2011-10-14

W dniach 10-13 października 2011 roku w Brukseli po raz dziewiąty odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast, tzw. Open Days, w którym uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu "Tatry".
W dniach 10-13 października 2011 roku w Brukseli po raz dziewiąty odbył się Europejski Tydzień Regionów i Miast tzw. Open Days. Wydarzenie to umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacji w sprawie realizacji programów unijnych. Open Days 2011 odbył się pod hasłem  Inwestując w przyszłość Europy: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.

 
W tegorocznym wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele Euroregionu „Tatry” na czele z Przewodniczącym Rady Bogusławem Waksmundzkim.
Delegacja Euroregionu „Tatry” wyjechała do Brukseli na zaproszenie organizatorów, aby zaprezentować nasze doświadczenia w realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.  Celem wizyty było również zapoznanie się w ramach projektu pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej  z doświadczeniami partnerów w tworzeniu Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej jako nowego instrumentu współpracy transgranicznej.
Poniżej  prezentujemy fragment filmu z udziałem  naszej delegacji, który zamieszczony został na stronie Komisji Europejskiej.
 
 
 
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.