Strona główna Aktualności TYMCZASOWE PRZYWRÓCENIE KONTROLI GRANICZNEJ PODCZAS EURO 2012

TYMCZASOWE PRZYWRÓCENIE KONTROLI GRANICZNEJ PODCZAS EURO 2012

2012-05-21

W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej w czasie EURO 2012. Kontrola zostanie przywrócona w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. na granicy wewnętrznej Schengen.
W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie minister spraw wewnętrznych podjął decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej w czasie EURO 2012. Kontrola zostanie przywrócona w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. na granicy wewnętrznej Schengen z:
1.    Republiką Federalną Niemiec;
2.    Republiką Czeską;
3.    Republiką Słowacką;
4.    Republiką Litewską;
5.    w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6.    w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen.

Obywatele Unii Europejskiej muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy (paszportu) oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, czyli np. wizy.

W momencie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, granicę lądową będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen, a w portach morskich – uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, inaczej niż na granicy zewnętrznej UE.

W wyznaczonych przejściach granicznych zostaną utworzone mobilne punkty kontroli, w których funkcjonariusze Straży Granicznej będą mogli prowadzić kontrole graniczne wobec wytypowanych osób i pojazdów.

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom mogącym zakłócić przebieg turnieju EURO 2012. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Granicznej 

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.