Strona główna Aktualności Stowarzyszenie Euroregion Tatry aktywnie wspiera budowę ścieżek rowerowych

Stowarzyszenie Euroregion Tatry aktywnie wspiera budowę ścieżek rowerowych

2015-07-15

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w lipcu 2014 r. ogłosiło nabór projektów ukierunkowanych na realizację działań euroregionalnych. Združenie Euroregión Tatry uzyskało w ramach wspomnianego naboru wsparcie finansowe dla projektu pod tytułem Przygotowanie do budowy ścieżki rowerowej w regionie podtatrzańskim. W partnerstwie ze Związkiem Euroregion „Tatry”, Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Tatry, Preszowskim Krajem Samorządowym, miastami Spiska Biała i Podoliniec oraz gminami Wielka Łomnica i Drużbaki Wyżne Stowarzyszenie Euroregion Tatry rozpoczęło realizację powyższego projektu w listopadzie 2014 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w lipcu 2014 r. ogłosiło nabór projektów ukierunkowanych na realizację działań euroregionalnych. Združenie Euroregión Tatry uzyskało w ramach wspomnianego naboru wsparcie finansowe dla projektu pod tytułem Przygotowanie do budowy ścieżki rowerowej w regionie podtatrzańskim. W partnerstwie ze Związkiem Euroregion „Tatry”, Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Tatry, Preszowskim Krajem Samorządowym, miastami Spiska Biała i Podoliniec oraz gminami Wielka Łomnica i Drużbaki Wyżne Stowarzyszenie Euroregion Tatry rozpoczęło realizację powyższego projektu w listopadzie 2014 r.

Kompletny strategiczny projekt transgraniczny Euroregionu „Tatry” pod tytułem Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr obejmuje realizację ponad 250 km tras rowerowych, biegowych, turystycznych i edukacyjnych w celu stworzenia nieprzerwanej, bezpiecznej i przyjaznej regionalnej sieci szlaków rowerowych. Proponowana trasa przewiduje połączenie regionów (Spisz, Podhale, Orawa i Liptów), poprawę dostępności oraz udostępnienie unikalnych miejsc i lokalnych wartości o charakterze krajobrazowym, kulturowym, historycznym i przyrodniczym po obu stronach granicy, wsparcie rozwoju możliwości aktywnego wypoczynku w formach przyjaznych dla środowiska, wspieranie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i form transportu bez użycia silników. Transgraniczny markowy produkt turystyczny, który powstanie w wyniku stopniowej realizacji strategicznego projektu Euroregionu „Tatry” przyczyni się do rozwoju obustronnie korzystnej polsko-słowackiej współpracy transgranicznej; wpłynie na ożywienie gospodarcze miast i gmin położonych wzdłuż szlaku oraz na rozwój miejscowego społeczeństwa i instytucji; umożliwi powstanie nowych miejsc pracy; przyczyni się do zmniejszenia naporu turystów w Tatrach; przybliży odwiedzającym dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu; odkryje jeszcze nieznane i zapomniane wartości przyrody i krajobrazu na pograniczu polsko-słowackim; umożliwi i będzie popularyzować formy aktywnego wypoczynku (turystykę pieszą i rowerową, narciarstwo biegowe) itp.

We wcześniejszych latach w ramach kilku naborów i projektów, w których uczestniczyli Euroregion „Tatry” i jego członkowie, opracowano studia i dokumentacje projektowe konieczne do budowy poszczególnych odcinków ścieżki rowerowej. Poza tym w ubiegłym okresie wybudowano odcinki ścieżki rowerowej w głównym ciągu trasy Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr oraz jej odgałęzień. Istniejące ścieżki rowerowe potwierdziły swoją wysoką atrakcyjność – turyści jak i miejscowi mieszkańcy korzystają z nich nieustannie podczas aktywnego wypoczynku. Ścieżki znacząco ożywiły turystykę w regionie. Ponieważ w regionie podtatrzańskim można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania turystyką rowerową, w ramach dofinansowanego projektu Stowarzyszenia Euroregion Tatry pod tytułem Przygotowanie do budowy ścieżki rowerowej w regionie podtatrzańskim opracowano: 1. dokumentację do celów pozwolenia na budowę na trasie od obszaru katastralnego Huncovce – Wielka Łomnica po obszar katastralny Poprad, 2. dokumentację do celów wydania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego i dokumentację do celów pozwolenia na budowę na odcinku Strážky – Spiska Biała oraz 3. dokumentację do celów wydania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego na trasie Spiska Biała – Podoliniec – Drużbaki Wyżne, co umożliwi stopniową budowę powyższych odcinków szlaku rowerowego. Wyżej wymienione odcinki będą się w przyszłości łączyć z już wybudowaną częścią magistrali ze Spiskiej Białej do Tatrzańskiej Kotliny z łącznikiem do polskiej części Tatr. Ponadto zostało zaplanowane połączenie Tatrzańskiej Kotliny z Łomnicą Tatrzańską i Huncoviec z Kieżmarkiem (przygotowana dokumentacja projektowa). Odcinek od obszaru katastralnego Huncovce – Wielka Łomnica po obszar katastralny Poprad został ujęty w dokumentacji do celów pozwolenia na budowę w ramach niniejszego projektu, to samo dotyczy dokumentacji do celów wydania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego oraz pozwolenia na budowę na trasie Strážky – Spiska Biała, a także dokumentacji do celów wydania decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego na trasie Spiska Biała – Podoliniec – Drużbaki Wyżne, dzięki czemu powstał kolejny odcinek pętli Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr i możliwość przejazdu rowerem ze szlaku regionalnego wokół Tatr bezpośrednio do sieci międzynarodowych szlaków rowerowych EuroVelo 11 przebiegających przez tereny Słowacji. Realizacja projektu przynosi wiele korzyści dla lokalnych mieszkańców w postaci wzrostu liczby turystów bez wpływu na środowisko naturalne, impulsu dla nowych inicjatyw gospodarczych i stworzenia warunków aktywnego wypoczynku.

Łączna wartość budżetu projektu wyniosła: 44.425,98 € (w tym: współfinansowanie z budżetu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w wysokości: 39.908,00 €, udział własny: 4.517,98 €).


inż. Radoslava Krafčíková
upoważniona do reprezentowania kierownictwa Stowarzyszenia Euroregion Tatry

                                                         minis               Logo Euroregionu TATRY           spera

„Niniejszy projekt uzyskał wsparcie ze środków z  budżetu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej”Zobacz inne
Obrady XXVI Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2020-07-30
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury Jabłonce obradował XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVI KONGRES ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY"
2020-07-21
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbędzie się XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem
2020-06-23
W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
2020-06-15
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
2020-06-10
Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.