Strona główna Aktualności Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

2012-05-08

Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.


Kongres wyraził zaniepokojenie faktem, iż do tej pory nie rozpoczęły się jeszcze prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014-2020 i zwrócił się do właściwych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o jak najszybsze powołanie polsko-słowackiej grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem Programu.

W ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r. pakiecie dokumentów dotyczących przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej znalazły się m.in. projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" oraz przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia". Rozporządzenia te w jednoznaczny sposób określają rolę i miejsce współpracy terytorialnej jako ważnego instrumentu na rzecz spójności terytorialnej i integracji europejskiej. Przewidują również zwiększenie dostępnych środków na "Europejską współpracę terytorialną". Kongres Euroregionu "Tatry" uważa, że stwarza to szansę realizacji kluczowych polsko-słowackich projektów transgranicznych w latach 2014-2020 i swoje stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w  ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 wyraża w podjętej uchwale, którą zamieszczamy poniżej.

Zobacz inne
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2023-10-16
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (FMP TATRY) w dniu 16.10.2023 r. ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Poland - Slovakia 2021-2027.
Wizyta Konsul Generalnej Republiki Słowackiej w Krakowie Zlaty Šipošovej w Euroregionie "Tatry".
2023-10-13
W dniu 7 października 2023 r. gościliśmy Konsul Generalną Republiki Słowackiej w Krakowie Zlatę Šipošovą.
Zmarł Franciszek Payerhin
2023-10-10
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęlismy wiadomość, że w dniu 8 października 2023 r. zmarł Franciszek Payerhin
Oferta pracy przy realizacji Funduszu Małych Projektów
2023-10-09
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Spotkanie z okazji 30-lecia Republiki Słowackiej
2023-10-05
Wiesław Wojas - Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem oraz Bogusław Waksmundzki - Prezes Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu zapraszają na spotkanie pt. "Słowacja Blisko"