Strona główna Aktualności Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

2012-05-08

Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.


Kongres wyraził zaniepokojenie faktem, iż do tej pory nie rozpoczęły się jeszcze prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014-2020 i zwrócił się do właściwych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o jak najszybsze powołanie polsko-słowackiej grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem Programu.

W ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r. pakiecie dokumentów dotyczących przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej znalazły się m.in. projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" oraz przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia". Rozporządzenia te w jednoznaczny sposób określają rolę i miejsce współpracy terytorialnej jako ważnego instrumentu na rzecz spójności terytorialnej i integracji europejskiej. Przewidują również zwiększenie dostępnych środków na "Europejską współpracę terytorialną". Kongres Euroregionu "Tatry" uważa, że stwarza to szansę realizacji kluczowych polsko-słowackich projektów transgranicznych w latach 2014-2020 i swoje stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w  ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 wyraża w podjętej uchwale, którą zamieszczamy poniżej.

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.