Strona główna Aktualności Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

Stanowisko Euroregionu "Tatry" w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach EWT w latach 2014-2020

2012-05-08

Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.
Podczas XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry", który odbył się 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu, polscy i słowaccy delegaci przyjęli wspólne stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020.


Kongres wyraził zaniepokojenie faktem, iż do tej pory nie rozpoczęły się jeszcze prace nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej PL-SK na lata 2014-2020 i zwrócił się do właściwych ministerstw Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o jak najszybsze powołanie polsko-słowackiej grupy roboczej, która zajmie się przygotowaniem Programu.

W ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 6 października 2011 r. pakiecie dokumentów dotyczących przyszłej polityki spójności Unii Europejskiej znalazły się m.in. projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" oraz przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia". Rozporządzenia te w jednoznaczny sposób określają rolę i miejsce współpracy terytorialnej jako ważnego instrumentu na rzecz spójności terytorialnej i integracji europejskiej. Przewidują również zwiększenie dostępnych środków na "Europejską współpracę terytorialną". Kongres Euroregionu "Tatry" uważa, że stwarza to szansę realizacji kluczowych polsko-słowackich projektów transgranicznych w latach 2014-2020 i swoje stanowisko w sprawie polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w  ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020 wyraża w podjętej uchwale, którą zamieszczamy poniżej.

Zobacz inne
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.