Strona główna Aktualności Spotkanie przedstawicieli Euroregionów w Kancelarii Prezydenta

Spotkanie przedstawicieli Euroregionów w Kancelarii Prezydenta

2012-02-14

Dnia 13 lutego w Kancelarii Prezydenta Rzczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Euroregionów w Polsce.
 
 
W dniu 13 lutego w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Euroregionów polskich. Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Antoni Nowak. Na zewnętrznych granicach Polski działa obecnie 15 Euroregionów. Stanowią one pomosty współpracy transgranicznej pomiędzy sąsiadami Polski.

Podczas spotkania w obecności Doradcy Prezydenta RP Henryka Wujca przedstawiciele władz Euroregionów podpisali List intencyjny dotyczący powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. W jego treści czytamy:

 

Przedstawiciele Stowarzyszeń tworzących Euroregiony na granicach Polski, mając na uwadze rozwój partnerskiej współpracy i dialogu społecznego, uwzględniając znaczenie tej współpracy w procesie integracji europejskiej wyrażają wolę:

powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującej wspólne interesy polskich Stowarzyszeń w celu pogłębienia współpracy na rzecz budowania dobrych relacji ze społecznościami państw sąsiedzkich zgodnych z polską racją stanu”.

 

List intencyjny podpisali przedstawiciele następujących Euroregionów: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, „Nysa”, „Glacensis”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński”, „Beskidy”, „Tatry”, „Karpacki”, „Bug”, „Puszcza Białowieska, „Niemen”, „Bałtyk”.

 

Ponadto uczestnicy spotkania przyjęli projekt Statutu, zgodnie z którym celem działania Federacji Euroregionów będzie:

  •  reprezentowanie interesów polskich stowarzyszeń – Euroregionów
  • działania lobbingowe oraz promocyjno-informacyjne prowadzone na rzecz Euroregionów
  • działania na rzecz włączenia Federacji Stowarzyszeń w politykę rozwoju prowadzoną przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.