Strona główna Aktualności Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana

Rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana

2013-06-28

Dnia 26 czerwca 2013 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz instytucji działających na obszarze Euroregionu "Tatry".

Miło nam poinformować, że podczas XIX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”, który odbył się 26 czerwca w Bukowinie Tatrzańskiej nastąpiło uroczyste wręczenie Nagród im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów - członków Euroregionu "Tatry" oraz instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”. Nagroda ma popularyzować polskie i słowackie samorządy – członków Euroregionu „Tatry” oraz instytucje działające na obszarze Euroregionu „Tatry”, których działalność i osiągnięte rezultaty mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych oraz które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej.

Patronem przyznanej po raz pierwszy nagrody został Peter Burian, zmarły w 2012 roku współzałożyciel Euroregionu „Tatry”, długoletni przewodniczący słowackiej części Euroregionu, pomysłodawca i realizator wielu transgranicznych przedsięwzięć i wydarzeń, od początku zaangażowany w kształtowanie i  rozwój współpracy w ramach Euroregionu „Tatry”. Jego sylwetkę przypomniał film zaprezentowany uczestnikom uroczystości. Natomiast Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” i Przewodniczący Kapituły Konkursu Wendelin Haber przywołał słowa Petera Buriana wypowiedziane 22 lipca 2010 r. podczas konferencji z okazji jubileuszu 15-lecia Euroregionu „Tatry”, które doskonale oddają charakter partnerskiej współpracy na pograniczu polsko-słowackim i mogą stanowić motto Konkursu: W tym miejscu nie uda mi się wymienić wszystkich sukcesów, prezentowano je w materiałach informacyjnych naszego związku, we wszystkich sprawozdaniach rocznych zatwierdzanych podczas kongresów Euroregionu „Tatry”. Tworzą one wyjątkowy obraz współpracy samorządów na granicy słowacko-polskiej. Ten aspekt chciałbym szczególnie podkreślić. Sukces Euroregionu „Tatry” polega na tym, że jest to czysty model przenikania się inicjatyw różnych samorządów. Znajdują tu odzwierciedlenie i powielenie inicjatywy i wszystkie pozytywne cechy poszczególnych partnerów.


Konkurs o Nagrodę im. Petera Buriana został ogłoszony dnia 28 września 2012 roku. Zgodnie z Regulaminem obejmował on dwie kategorie: najlepsza współpraca samorządów i najlepsza współpraca instytucji – beneficjentów.

W pierwszej kategorii udział zgłosiło osiem par samorządów:
Gmina Jabłonka i Miasto Trstena
Miasto Limanowa i Miasto Dolny Kubin
Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark
Gmina Łapsze Niżne i Obec Osturnia
Miasto i Gmina Szczawnica i Obec Lesnica
Miasto Zakopane i Miasto Wysokie Tatry
Miasto Zakopane i Miasto Poprad
Powiat Nowosądecki i Miasto Stara Lubovla

W drugiej kategorii udział zgłosiły dwie pary instytucji:
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu i Podtatranské osvetové stredisko Poprad
Tatrzański Park Narodowy i Muzeum w Kieżmarku

Kapituła Konkursu w składzie:
ze strony polskiej:
Wendelin Haber – Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry”
Czesław Borowicz – Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry"
Antoni Nowak – Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry”

ze strony słowackiej:
Oľga Marhuliková  - Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Milan Nevlazla – Honorowy Członek Euroregionu „Tatry”
Jan Pavlik – Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry”
Jana Majorová Garstková – Dyrektor biura Združenia Region “Tatry”

na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Kieżmarku, w tajnym głosowaniu wyłoniła większością głosów laureatów konkursu, którymi zostali:

w kategorii samorządy - miasta Limanowa i Dolny Kubin
w kategorii instytucje - Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu i Podtatranské osvetové stredisko w Popradzie

Laureaci Konkursu otrzymali statuetki autorstwa Marcina Ozorowskiego oraz dyplomy.

Uroczystość zakończyła prezentacja współpracy przygotowana i przedstawiona przez laureatów Konkursu oraz występ muzyków z zespołu Limanowianie.

 Konkurs realizowany jest w ramach mikroprojektu pt.
 Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu "Tatry" współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013


 
Zobacz inne
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Julian Stańczak. Złapać światło"
2023-03-01
W dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Julian Stańczak. Złapać światło” w reż. Tomasza Magierskiego.
Zapraszamy na film dokumentalny pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-02-21
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na projekcję filmu pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego.
Prezentacja Euroregionu "Tatry" w Instytucie Polskim w Bratysławie
2023-02-20
W dniu 16 lutego 2023 r. w Instytucie Polskim w Bratysławie odbył się pokaz filmu pt. „Wendelin Haber - ojciec Euroregionu „Tatry” w reż. Łukasza Pereszczaka, któremu towarzyszyła prezentacja efektów mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zarządzanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry"
2023-02-07
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na prezentację filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w reż. Łukasza Pereszczaka.
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Przemyśl. Złamane marzenia"
2023-01-10
W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Przemyśl. Złamane marzenia” w reż. Tomasza Magierskiego.