Strona główna Aktualności Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012

Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012

2013-04-10

Rocznik „Pogranicze Polsko-Słowackie”, który ukazuje się od 2002 roku, dokumentuje wspólne działania Transgranicznego Związku Euroregionu „Tatry”, opisuje dokonujące się procesy społeczno-gospodarcze i kulturalne, a zarazem stara się przybliżać historię i wspólne dziedzictwo pogranicza położonego wokół Tatr. Kryzys, który obserwujemy w Europie, odbił się również na naszym skromnym polu wydawniczym – z powodu braku środków finansowych, szósty numer naszego periodyku ukazuje się z rocznym opóźnieniem i obejmuje wyjątkowo długi okres czasu, lata 2010–2012. W związku z tym publikacja jest obszerniejsza i w nowej szacie graficznej, która, mamy nadzieję, spodoba się naszym Czytelnikom. Pozostajemy jednak wierni tradycji i założeniom, które wytyczyliśmy sobie na początku naszej działalności wydawniczej.

wyd. Związek Euroregion „Tatry”, ss. 228, Nowy Targ 2013

Rocznik otwiera dział Z przeszłości, w którym przypominamy wydarzenia z okresu drugiej wojny światowej.
Studia i eseje wypełniają przede wszystkim artykuły, które są pokłosiem konferencji 15 lat Euroregionu „Tatry” – od stowarzyszenia do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej zorganizowanej 22 lipca 2010 roku w Nowym Targu.
Niezwykle obszerny jest dział Sylwetki. Długoletni Przewodniczący i Honorowy Prezes Związku Wendelin Haber w wywiadzie udzielonym Annie Majorczyk zgodził się opowiedzieć nie tylko o Euroregionie, ale i o sobie, snując wspomnienia o dzieciństwie spędzonym w Łapszach, o młodości, pracy zawodowej i o ludziach, których spotkał na swojej drodze. Wanda Szado-Kudasik, koleżanka Wendelina Habera z nowotarskiego gimnazjum. dopowiada w wierszu pod tytułem Wendkowi, to czego on sam, jak zwykle skromny, nie chciał powiedzieć.
Dnia 13 stycznia 2011 roku zmarł Peter Burian, jego przedwczesne odejście napełniło nas wielkim smutkiem. Petra Buriana wspominają na naszył łamach przyjaciele ze Słowacji i Polski – Pavol Mišenko i Antoni Nowak. Nie ma też już z nami Piotra Chodorowicza, artysty plastyka i rzeźbiarza, odszedł za wcześnie, po ciężkiej chorobie. Przypominamy jego sylwetkę i prace, które zaprojektował i wykonał dla Euroregionu „Tatry”. Publikujemy również ostatnie pożegnanie Wacława Czubernata, nestora artystów nowotarskich, które w imieniu przyjaciół, na pogrzebie w dniu 10 lutego 2012 roku, wygłosił Antoni Nowak. Profesora Henryka Rucińskiego, nieżyjącego wybitnego historyka i wnikliwego badacza dziejów pogranicza polsko-słowackiego, autora wielu publikacji naukowych wspomina jego uczeń i przyjaciel Cezary Kuklo. W 2013 roku mija 40. rocznica śmierci Alfreda Grosza, urodzonego w wielokulturowym Kieżmarku spisko-niemieckiego patrioty, nauczyciela, taternika, fotografika i poety, jednego z nielicznych Niemców, który po drugiej wojnie światowej został w swojej małej ojczyźnie. Jego postać przybliża Milan Choma, który także wybrał do naszego wydawnictwa wiersze Alfreda Grosza i jego ojca Ernesta oraz jeden własny, zainspirowany ich twórczością. to przegląd najważniejszych działań i projektów własnych Euroregionu „Tatry”.

Nasze sprawy to przegląd najważniejszych działań i projektów własnych Euroregioniu „Tatry”. Teresa Siaśkiewicz pisze o mikroprojektach realizowanych w ramach parasolowego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 , dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a Jana Majorová Garstková opisuje projekty realizowane przez Stowarzyszenie Region „Tatry” dofinansowane z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Agnieszka Pyzowska, w obszernej relacji, podsumowuje własny projekt Związku Euroregion „Tatry” pod tytułem Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. Obok artykułu pomieszczamy wiersz Stanisława Apostoła Ladislav Mednyánszky, poświęcony patronowi projektu. Artykuł Agnieszki Pyzowskiej Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. to sprawozdanie z realizacji z projektu, który buduje przyszłość i nową jakość współpracy polsko-słowackiej w strukturach Unii Europejskiej.

Obszerne Kalendarium jest zapisem wielkich i małych spraw, dotyczących codziennej pracy w Euroregionie, które już stały się dokumentem historii Związku.
Rocznik tradycyjnie zamyka Witryna, prezentująca publikacje Związku oraz wykaz władz i członków Euroregionu „Tatry”.

Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012 został przygotowany i wydany w ramach mikroprojektu pt. Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu "Tatry", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

 

Publikacja dostępna w biurze Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf poniżej.
 Zobacz inne
Zapraszamy na film dokumentalny pt. "Krakowiaczek ci ja..." w reż. Tomasza Magierskiego
2023-05-26
Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserem Tomaszem Magierskim odbędą się w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu, ul. Sobieskiego 2.
Posiedzenie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej
2023-05-18
Po kilku latach przerwy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Republiki Słowackiej wznowiły rozmowy na temat dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Słowacją.
Obrady XXIX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2023-04-24
Podczas XXIX Kongresu Związku Euroregionu „Tatry”, który odbył się w dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej Nowym Targu, do grona członków Związku przyjęto Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki i Gminę Zawoja.
XXIX Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2023-04-12
W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się XXIX Kongres Związku Euroregion "Tatry".