Strona główna Aktualności Procedura Komitetu Monitorującego dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do III naboru mikroprojektów

Procedura Komitetu Monitorującego dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do III naboru mikroprojektów

2012-05-10

W dniu 7 maja rozpoczęła się procedura zatwierdzania przez Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 pakietu dokumentów do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Zatwierdzenie ww. dokumentów przez członków Komitetu Monitorującego stanowi niezbędny warunek do ogłoszenia w najbliższym czasie III naboru mikroprojektów.
Informujemy, że procedura Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 dotycząca zatwierdzenia pakietu dokumentów do kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów została uruchomiona w dniu 07.05.2012 r.  Zatwierdzenie ww. dokumentów przez członków Komitetu Monitorującego stanowi niezbędny warunek ogłoszenia naboru w ramach III osi priorytetowej PWT PL-SK 2007-2013. Planowany termin ogłoszenia trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów to czerwiec br.

Więcej informacji na temat mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" znajda Państwo na naszej stronie internetowej www.pwt.euroregion-tatry.eu
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.