Strona główna Aktualności Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2011-06-21

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2011-12-22

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2012-04-18

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2012-06-08

Posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry"

2012-12-21

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Rada zapoznała się z informacją o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zakończonych sukcesem staraniach Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja ta odbędzie się w dniach 15-16.09.2011 r. Rada podjęła również uchwałę w sprawie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, w której powołała członków wspólnej Komisji i wskazała jej współprzewodniczących.

Przedmiotem obrad Rady była również kwestia realizacji Uchwały Nr 4 XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i przedłożonego Instytucji Zarządzającej Protestu dotyczącego wyników oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Rada zobowiązała Przewodniczącego do ponownego zasygnalizowania Instytucji Zarządzającej wskazanych w ww. proteście problemów i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Rada powołała także Przewodniczących wspólnych Komisji problemowych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz omówiła stan realizacji i nowe propozycje wspólnych projektów i przedsięwzięć Euroregionu "Tatry" na lata 2011-2012.


Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Rada zapoznała się z informacją o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zakończonych sukcesem staraniach Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja ta odbędzie się w dniach 15-16.09.2011 r. Rada podjęła również uchwałę w sprawie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, w której powołała członków wspólnej Komisji i wskazała jej współprzewodniczących.

Przedmiotem obrad Rady była również kwestia realizacji Uchwały Nr 4 XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i przedłożonego Instytucji Zarządzającej Protestu dotyczącego wyników oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Rada zobowiązała Przewodniczącego do ponownego zasygnalizowania Instytucji Zarządzającej wskazanych w ww. proteście problemów i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Rada powołała także Przewodniczących wspólnych Komisji problemowych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz omówiła stan realizacji i nowe propozycje wspólnych projektów i przedsięwzięć Euroregionu "Tatry" na lata 2011-2012.Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”.

Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją na temat stanu prac Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad utworzeniem EUWT oraz z informacją na temat stanu realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów w ramach projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Strona słowacka poinformowała uczestników posiedzenia o realizowanych przez Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku projektach   dofinansowanych ze środków Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w ramach Systemu Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA.  

Członkowie Rady wyznaczyli termin  XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na dzień 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

Ponadto Rada podjęła Uchwałę Nr 5/XVII/2011 w sprawie: polsko-słowackiej komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” na podstawie której powołała w na członka Komisji pana Jozefa Dubjaka – Burmistrza Miasta Trstena.

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Rada zapoznała się z informacją o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zakończonych sukcesem staraniach Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja ta odbędzie się w dniach 15-16.09.2011 r. Rada podjęła również uchwałę w sprawie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, w której powołała członków wspólnej Komisji i wskazała jej współprzewodniczących.

Przedmiotem obrad Rady była również kwestia realizacji Uchwały Nr 4 XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i przedłożonego Instytucji Zarządzającej Protestu dotyczącego wyników oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Rada zobowiązała Przewodniczącego do ponownego zasygnalizowania Instytucji Zarządzającej wskazanych w ww. proteście problemów i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Rada powołała także Przewodniczących wspólnych Komisji problemowych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz omówiła stan realizacji i nowe propozycje wspólnych projektów i przedsięwzięć Euroregionu "Tatry" na lata 2011-2012.Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”.

Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją na temat stanu prac Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad utworzeniem EUWT oraz z informacją na temat stanu realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów w ramach projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Strona słowacka poinformowała uczestników posiedzenia o realizowanych przez Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku projektach   dofinansowanych ze środków Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w ramach Systemu Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA.  

Członkowie Rady wyznaczyli termin  XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na dzień 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

Ponadto Rada podjęła Uchwałę Nr 5/XVII/2011 w sprawie: polsko-słowackiej komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” na podstawie której powołała w na członka Komisji pana Jozefa Dubjaka – Burmistrza Miasta Trstena.


Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbyło sie posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podczas którego członkowie Rady przyjęli materiały na XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”: Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 17.03.2011 r. do 17.03.2012 r. oraz projekty uchwała w sprawach:

 •             zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej   Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             powołania członka Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”  Milanovi Nevlazle
 •             realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014
 •             Nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”
 •             polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020

 

Członkowie Rady zadecydowali, aby XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę w której stwierdza, że nadal uznaje projekty: Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr oraz Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej
 i Kulturalnej Euroregionu „Tatry”
jako strategiczne dla Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” i zobowiązuje Radę do wprowadzenia tych projektów w przygotowywanym Programie Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020.

 

Omówiono również kwestie związane z przebiegiem spotkania dotyczącego prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 18.04.2012 r. Spotkanie zrealizowane będzie w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Rada zapoznała się z informacją o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zakończonych sukcesem staraniach Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja ta odbędzie się w dniach 15-16.09.2011 r. Rada podjęła również uchwałę w sprawie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, w której powołała członków wspólnej Komisji i wskazała jej współprzewodniczących.

Przedmiotem obrad Rady była również kwestia realizacji Uchwały Nr 4 XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i przedłożonego Instytucji Zarządzającej Protestu dotyczącego wyników oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Rada zobowiązała Przewodniczącego do ponownego zasygnalizowania Instytucji Zarządzającej wskazanych w ww. proteście problemów i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Rada powołała także Przewodniczących wspólnych Komisji problemowych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz omówiła stan realizacji i nowe propozycje wspólnych projektów i przedsięwzięć Euroregionu "Tatry" na lata 2011-2012.Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”.

Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją na temat stanu prac Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad utworzeniem EUWT oraz z informacją na temat stanu realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów w ramach projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Strona słowacka poinformowała uczestników posiedzenia o realizowanych przez Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku projektach   dofinansowanych ze środków Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w ramach Systemu Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA.  

Członkowie Rady wyznaczyli termin  XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na dzień 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

Ponadto Rada podjęła Uchwałę Nr 5/XVII/2011 w sprawie: polsko-słowackiej komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” na podstawie której powołała w na członka Komisji pana Jozefa Dubjaka – Burmistrza Miasta Trstena.


Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbyło sie posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podczas którego członkowie Rady przyjęli materiały na XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”: Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 17.03.2011 r. do 17.03.2012 r. oraz projekty uchwała w sprawach:

 •             zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej   Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             powołania członka Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”  Milanovi Nevlazle
 •             realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014
 •             Nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”
 •             polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020

 

Członkowie Rady zadecydowali, aby XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę w której stwierdza, że nadal uznaje projekty: Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr oraz Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej
 i Kulturalnej Euroregionu „Tatry”
jako strategiczne dla Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” i zobowiązuje Radę do wprowadzenia tych projektów w przygotowywanym Programie Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020.

 

Omówiono również kwestie związane z przebiegiem spotkania dotyczącego prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 18.04.2012 r. Spotkanie zrealizowane będzie w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.


Dnia 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Dnia 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady, Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Ľudmila Gnojčáková oraz Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej Edward Tybor. Obrady otworzył i prowadził  ze strony polskiej Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki wraz z Wiceprzewodniczącym Rady ze strony słowackiej Jánem Pavlikíem.

 

Dyrektor Antoni Nowak przedłożył informację na temat przygotowań Euroregionu „Tatry” do realizacji zadań w Programie Współpracy Transgranicznej w latach 2014-2020 – prezentacja nr 1.

 

Pani Teresa Siaśkiewicz – Kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 poinformowała, iż dnia 1 czerwca br. został ogłoszony III nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Nabór ten ma charakter ciągły i trwać będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów. Te wnioski, które zostaną złożone do dnia 31.07.2012 r. i pomyślnie przejdą ocenę formalną i techniczną, będą rozpatrywane przez Podkomitet Monitorujący. Pierwsze posiedzenie Podkomitetu Monitorującego planowane jest w październiku 2012. Szczegóły na temat naboru mikroprojektów zawiera prezentacja nr 2.

 

Ponadto członkowie Rady przyjęli Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na terenie Euroregionu „Tatry”.  Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

W dniu 15.06.2011 r. w Rużomberku odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry". Rada zapoznała się z informacją o dotychczasowym stanie prac polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zakończonych sukcesem staraniach Związku Euroregion „Tatry” o objęcie patronatem Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Konferencja ta odbędzie się w dniach 15-16.09.2011 r. Rada podjęła również uchwałę w sprawie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, w której powołała członków wspólnej Komisji i wskazała jej współprzewodniczących.

Przedmiotem obrad Rady była również kwestia realizacji Uchwały Nr 4 XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” z dnia 16.03.2011 r. w sprawie projektów strategicznych Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 i przedłożonego Instytucji Zarządzającej Protestu dotyczącego wyników oceny technicznej projektów strategicznych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. Rada zobowiązała Przewodniczącego do ponownego zasygnalizowania Instytucji Zarządzającej wskazanych w ww. proteście problemów i nieprawidłowości w ocenie projektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013. Rada powołała także Przewodniczących wspólnych Komisji problemowych Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” oraz omówiła stan realizacji i nowe propozycje wspólnych projektów i przedsięwzięć Euroregionu "Tatry" na lata 2011-2012.Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”.

Dnia 21 grudnia 2011 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad Rady Związku Euroregion „Tatry” obradowała wspólna polsko-słowacka Rada Transgraniczego Związku Euroregion „Tatry”. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją na temat stanu prac Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej nad utworzeniem EUWT oraz z informacją na temat stanu realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów w ramach projektu parasolowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Strona słowacka poinformowała uczestników posiedzenia o realizowanych przez Združenie Region „Tatry” w Kieżmarku projektach   dofinansowanych ze środków Ministerstwa Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej w ramach Systemu Wsparcia Euroregionalnej Działalności SPERA.  

Członkowie Rady wyznaczyli termin  XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” na dzień 18 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu.

Ponadto Rada podjęła Uchwałę Nr 5/XVII/2011 w sprawie: polsko-słowackiej komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry” na podstawie której powołała w na członka Komisji pana Jozefa Dubjaka – Burmistrza Miasta Trstena.


Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji odbyło sie posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Liptowskim Mikulaszu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podczas którego członkowie Rady przyjęli materiały na XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”: Sprawozdanie Rady z działalności w okresie od 17.03.2011 r. do 17.03.2012 r. oraz projekty uchwała w sprawach:

 •             zatwierdzenia Sprawozdań Rady i Komisji rewizyjnej   Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             powołania członka Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”
 •             przyznania tytułu Honorowego Członka Euroregionu „Tatry”  Milanovi Nevlazle
 •             realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w latach 2012-2014
 •             Nagrody im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry”
 •             polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej w latach 2014-2020

 

Członkowie Rady zadecydowali, aby XVIII Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę w której stwierdza, że nadal uznaje projekty: Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak dookoła Tatr oraz Centrum Informacji Turystycznej, Gospodarczej
 i Kulturalnej Euroregionu „Tatry”
jako strategiczne dla Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” i zobowiązuje Radę do wprowadzenia tych projektów w przygotowywanym Programie Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020.

 

Omówiono również kwestie związane z przebiegiem spotkania dotyczącego prac nad utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad XVIII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” w dniu 18.04.2012 r. Spotkanie zrealizowane będzie w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013.


Dnia 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion "Tatry".

Dnia 6 czerwca 2012 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady, Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Ľudmila Gnojčáková oraz Wiceprzewodniczący Komisji rewizyjnej Edward Tybor. Obrady otworzył i prowadził  ze strony polskiej Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki wraz z Wiceprzewodniczącym Rady ze strony słowackiej Jánem Pavlikíem.

 

Dyrektor Antoni Nowak przedłożył informację na temat przygotowań Euroregionu „Tatry” do realizacji zadań w Programie Współpracy Transgranicznej w latach 2014-2020 – prezentacja nr 1.

 

Pani Teresa Siaśkiewicz – Kierownik Działu realizacji mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 poinformowała, iż dnia 1 czerwca br. został ogłoszony III nabór mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Nabór ten ma charakter ciągły i trwać będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów. Te wnioski, które zostaną złożone do dnia 31.07.2012 r. i pomyślnie przejdą ocenę formalną i techniczną, będą rozpatrywane przez Podkomitet Monitorujący. Pierwsze posiedzenie Podkomitetu Monitorującego planowane jest w październiku 2012. Szczegóły na temat naboru mikroprojektów zawiera prezentacja nr 2.

 

Ponadto członkowie Rady przyjęli Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na terenie Euroregionu „Tatry”.  
Dnia 20 grudnia 2012 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. W obradach uczestniczyli również Przewodniczący Komisji problemowych oraz członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Dnia 20 grudnia 2012 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. W obradach uczestniczyli również Przewodniczący Komisji problemowych oraz członkowie polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat projektów zatwierdzonych przez Podkomitet Monitorujący Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013. Obrady Podkomitetu Monitorującego odbyły się w dniach 13-14 grudnia br. w Bielsku Białej. Decyzją Podkomitetu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma 41 spośród 105 mikroprojektów złożonych do biura Euroregionu „Tatry” do dnia 31.07.2012 r. w ramach III naboru wniosków. Łączna kwota dofinansowania tych projektów wynosi 1.511.254,58 euro. Natomiast po stronie słowackiej wśród wniosków zatwierdzonych do dofinansowania 30 będzie realizowanych przez członków Združenia Region „Tatry”.
Dyrektor Antoni Nowak przedstawił harmonogram działań związanych z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Harmonogram został przyjęty przez Radę Uchwałą Nr 3/XVIII/2012.

Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją na temat własnych mikroprojektów komplementarnych Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu „Tatry” realizowanych Związek Euroregion „Tatry” i Združenie Region „Tatry”. W ramach projektów zaplanowano m.in. opracowanie i wydanie rocznika Pogranicze polsko-słowackie 2010-2012 oraz publikacji promującej historyczno-kulturowe krainy  po polskiej i słowackiej stronie Euroregionu „Tatry”: Spisz, Orawę, Podhale i Sądecczyznę,  przeprowadzenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry” oraz Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora, przygotowanie i prezentację wystawy pt. „Nowy Targ – Kieżmark. Belle Art. - Żel Art” Jana Kantego Pawluśkiewicza oraz animowanej prezentacji twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza w 70. rocznicę urodzin i Ladislava Mednyanskeho w 160. rocznice urodzin.

Združenie Region „Tatry” realizuje również projekty dofinansowane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej: Euroregiony wspólnie 2012 oraz Przygotowanie do budowy ścieżki rowerowej na trasie Tatrzańska Łomnica – Tatrzańska Kotlina.


Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !