Strona główna Aktualności Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

2011-11-04

Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Euroregion „Tary” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.
Najważniejszymi tematami obrad były:             

                

1. Prezentacja Komisji Europejskiej dotycząca Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

2. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania I i II osi priorytetowych Programu; oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej , oś priorytetowa II: 
   Rozwój  społeczno-gospodarczy

                              a)       kontraktacja, certyfikacja, wykonanie zasady N+3/2

                              b)       dyskusja dotycząca realokacji wolnych środków w Programie na projekty    
znajdujące się na listach rezerwowych

                              c)       omówienie wyników analizy występowania ryzyka pomocy publicznej
w projektach
3. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania III osi priorytetowej Programu – Projekt Parasolowy.

                              a)       stan realizacji rzeczowej i finansowej

                              b)       przedstawienie zmian
4. Zmiany w dokumentach programowych:

                              a)       aktualizacja procedury zmian w projektach

                              b)       aktualizacja Regulaminu Komitetu Monitorującego

5. Przedstawienie wyników ewaluacji efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie.

 

Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.