Strona główna Aktualności Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

2011-11-04

Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Euroregion „Tary” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.
Najważniejszymi tematami obrad były:             

                

1. Prezentacja Komisji Europejskiej dotycząca Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

2. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania I i II osi priorytetowych Programu; oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej , oś priorytetowa II: 
   Rozwój  społeczno-gospodarczy

                              a)       kontraktacja, certyfikacja, wykonanie zasady N+3/2

                              b)       dyskusja dotycząca realokacji wolnych środków w Programie na projekty    
znajdujące się na listach rezerwowych

                              c)       omówienie wyników analizy występowania ryzyka pomocy publicznej
w projektach
3. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania III osi priorytetowej Programu – Projekt Parasolowy.

                              a)       stan realizacji rzeczowej i finansowej

                              b)       przedstawienie zmian
4. Zmiany w dokumentach programowych:

                              a)       aktualizacja procedury zmian w projektach

                              b)       aktualizacja Regulaminu Komitetu Monitorującego

5. Przedstawienie wyników ewaluacji efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie.

 

Zobacz inne
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2023-10-16
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (FMP TATRY) w dniu 16.10.2023 r. ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Poland - Slovakia 2021-2027.
Wizyta Konsul Generalnej Republiki Słowackiej w Krakowie Zlaty Šipošovej w Euroregionie "Tatry".
2023-10-13
W dniu 7 października 2023 r. gościliśmy Konsul Generalną Republiki Słowackiej w Krakowie Zlatę Šipošovą.
Zmarł Franciszek Payerhin
2023-10-10
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęlismy wiadomość, że w dniu 8 października 2023 r. zmarł Franciszek Payerhin
Oferta pracy przy realizacji Funduszu Małych Projektów
2023-10-09
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Spotkanie z okazji 30-lecia Republiki Słowackiej
2023-10-05
Wiesław Wojas - Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem oraz Bogusław Waksmundzki - Prezes Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu zapraszają na spotkanie pt. "Słowacja Blisko"