Strona główna Aktualności Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

Posiedzenie Komitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013

2011-11-04

Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013
Dnia 3 listopada 2011 r. w Szczyrku odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Euroregion „Tary” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor biura Antoni Nowak.
Najważniejszymi tematami obrad były:             

                

1. Prezentacja Komisji Europejskiej dotycząca Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

2. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania I i II osi priorytetowych Programu; oś priorytetowa I: Rozwój infrastruktury transgranicznej , oś priorytetowa II: 
   Rozwój  społeczno-gospodarczy

                              a)       kontraktacja, certyfikacja, wykonanie zasady N+3/2

                              b)       dyskusja dotycząca realokacji wolnych środków w Programie na projekty    
znajdujące się na listach rezerwowych

                              c)       omówienie wyników analizy występowania ryzyka pomocy publicznej
w projektach
3. Przedstawienie i omówienie stanu wdrażania III osi priorytetowej Programu – Projekt Parasolowy.

                              a)       stan realizacji rzeczowej i finansowej

                              b)       przedstawienie zmian
4. Zmiany w dokumentach programowych:

                              a)       aktualizacja procedury zmian w projektach

                              b)       aktualizacja Regulaminu Komitetu Monitorującego

5. Przedstawienie wyników ewaluacji efektywności działań informacyjno-promocyjnych w Programie.

 

Zobacz inne
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.