Strona główna Aktualności Polsko-słowacki „Pejzaż horyzontalny”

Polsko-słowacki „Pejzaż horyzontalny”

2010-09-16

W niedzielny wieczór 12 września na dziedzińcu zamku w Kieżmarku podczas koncertu pt. "Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego" zabrzmiały kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza.

W niedzielny wieczór 12 września na dziedzińcu zamku w Kieżmarku podczas koncertu pt. Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego zabrzmiały kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza.

                             

Różnorodność tematyczna i rozmaitość motywów muzycznych w twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza sprawia, iż jego utwory są doskonałym przykładem czerpania przez artystę inspiracji z bogactwa wątków i melodii różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego. Podczas kieżmarskiego koncertu kompozycje pochodzącego z Nowego Targu artysty wykonali: Orkiestra Kameralna Akademii Beethovenowskiej pod kierownictwem artystycznym Haliny Jarczyk oraz soliści: Elżbieta Towarnicka – sopran, Andrij Shkurhan – baryton, Jacek Wójcicki – tenor i Lukáš Šimonov – tenor wykonali kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza. Towarzyszyli im Jacek Bylica i Konrad Mastyło na fortepianie oraz Halina Jarczyk na skrzypcach. W programie koncertu znalazły się m.in. fragmenty koncertu Amat Vita, Nieszporów Ludźmierskich, poematu Harfy Papuszy do słów romskiej poetki Bronisławy Wajs Papuszy, oratorium Przez te ziemie przeszedł Pan. W drugiej części zabrzmiały lżejsze utwory znane z repertuaru Piwnicy pod Baranami. W ich wykonanie chętnie włączyła się publiczność, wśród której liczną grupę stanowili miłośników muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza przybyli do Kieżmarku z Nowego Targu.  

 

Koncert był zwieńczeniem kilkudniowych warsztatów muzycznych, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele słowackiej szkoły muzycznej. Podczas wykładów i intensywnych ćwiczeń poznawali oni tajniki kompozycji Jana Kantego Pawluśkiewicza, a efekty ich pracy i prób mogliśmy usłyszeć w czasie koncertu, gdy razem z orkiestrą, solistami i kompozytorem wykonali finałowy utwór pt. Pejzaż horyzontalny.

 
Relację z koncertu można obejrzeć w serwisie internetowym Kieżmarskiej Telewizji   
 

Zachęcamy również do przeczytania interesującego wykładu dr hab. Anny Burzyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zatytułowanego Jan Kanty Pawluśkiewicz – artysta totalny, który został wygłoszony 29 czerwca 2007 roku na zamku w Niedzicy. Autorka przedstawiła w nim artystę jako „w pełnym tego słowa znaczeniu twórcę »transwersalnego«, tworzącego na styku rozmaitych kultur, których znaki mieszają się i przeplatają w jego dziełach, tworząc z nich własne, nowe jakości. […] Ten swoisty synkretyzm kulturowy jest już trwałym i rozpoznawalnym wyróżnikiem muzycznego stylu Jana Kantego Pawluśkiewicza – najczęściej pojawiają się tu ślady jego ukochanej kultury podhalańskiej, ale także słowackie, węgierskie, romskie, żydowskie, hiszpańskie, południowosłowiańskie, a nawet orientalne”. O drugiej artystycznej pasji Jana Kantego Pawluśkiewicza – malarstwie oryginalną techniką żel-artu pisze natomiast Jerzy Brukwicki. Oba teksty opublikowane zostały przez Związek Euroregion „Tatry” w specjalnym wydaniu naszego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie 2007 

 

Warsztaty muzyczne oraz kończący je koncert zostały zrealizowane przez Združenie Region „Tatry” w ramach wspólnego projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 

Zobacz inne
Obrady XXVIII Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2022-09-28
W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kultury w Limanowej odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2022-09-14
W dniu 27 września 2022 r. w Limanowskim Domu Kulury w Limanowej odbędzie się XXVIII Kongres Związku Euroregion "Tatry"
IV Salon Przemysłu Turystycznego. Warto szukać dobrego partnerstwa, by turystyka się rozwijała.
2022-09-14
Co leży u podstaw budowania partnerstwa takiego, by turystyka w regionie – w Małopolsce rozwijała się? Jaką to partnerstwo odgrywa rolę i jak je pielęgnować? O tym dyskutowano między innymi podczas IV Salonu Przemysłu Turystycznego w Piwnicznej-Zdroju.
Obrady XXVI Transgranicznego Kongresu Euroregionu "Tatry"
2022-09-13
Dnia 12 września 2022 r. w miejscowości Svit na Słowacji obradował XXVI Transgraniczny Kongres Euroregionu „Tatry”.
XXVI Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry"
2022-09-07
W dniu 12 wrzesnia 2022 r. w miejscowości Svit na Słowacji odbędzie się XXVI Transgraniczny Kongres Euroregionu "Tatry".