Strona główna Aktualności Polsko-słowacki „Pejzaż horyzontalny”

Polsko-słowacki „Pejzaż horyzontalny”

2010-09-16

W niedzielny wieczór 12 września na dziedzińcu zamku w Kieżmarku podczas koncertu pt. "Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego" zabrzmiały kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza.

W niedzielny wieczór 12 września na dziedzińcu zamku w Kieżmarku podczas koncertu pt. Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego zabrzmiały kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza.

                             

Różnorodność tematyczna i rozmaitość motywów muzycznych w twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza sprawia, iż jego utwory są doskonałym przykładem czerpania przez artystę inspiracji z bogactwa wątków i melodii różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego. Podczas kieżmarskiego koncertu kompozycje pochodzącego z Nowego Targu artysty wykonali: Orkiestra Kameralna Akademii Beethovenowskiej pod kierownictwem artystycznym Haliny Jarczyk oraz soliści: Elżbieta Towarnicka – sopran, Andrij Shkurhan – baryton, Jacek Wójcicki – tenor i Lukáš Šimonov – tenor wykonali kompozycje Jana Kantego Pawluśkiewicza. Towarzyszyli im Jacek Bylica i Konrad Mastyło na fortepianie oraz Halina Jarczyk na skrzypcach. W programie koncertu znalazły się m.in. fragmenty koncertu Amat Vita, Nieszporów Ludźmierskich, poematu Harfy Papuszy do słów romskiej poetki Bronisławy Wajs Papuszy, oratorium Przez te ziemie przeszedł Pan. W drugiej części zabrzmiały lżejsze utwory znane z repertuaru Piwnicy pod Baranami. W ich wykonanie chętnie włączyła się publiczność, wśród której liczną grupę stanowili miłośników muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza przybyli do Kieżmarku z Nowego Targu.  

 

Koncert był zwieńczeniem kilkudniowych warsztatów muzycznych, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele słowackiej szkoły muzycznej. Podczas wykładów i intensywnych ćwiczeń poznawali oni tajniki kompozycji Jana Kantego Pawluśkiewicza, a efekty ich pracy i prób mogliśmy usłyszeć w czasie koncertu, gdy razem z orkiestrą, solistami i kompozytorem wykonali finałowy utwór pt. Pejzaż horyzontalny.

 
Relację z koncertu można obejrzeć w serwisie internetowym Kieżmarskiej Telewizji   
 

Zachęcamy również do przeczytania interesującego wykładu dr hab. Anny Burzyńskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zatytułowanego Jan Kanty Pawluśkiewicz – artysta totalny, który został wygłoszony 29 czerwca 2007 roku na zamku w Niedzicy. Autorka przedstawiła w nim artystę jako „w pełnym tego słowa znaczeniu twórcę »transwersalnego«, tworzącego na styku rozmaitych kultur, których znaki mieszają się i przeplatają w jego dziełach, tworząc z nich własne, nowe jakości. […] Ten swoisty synkretyzm kulturowy jest już trwałym i rozpoznawalnym wyróżnikiem muzycznego stylu Jana Kantego Pawluśkiewicza – najczęściej pojawiają się tu ślady jego ukochanej kultury podhalańskiej, ale także słowackie, węgierskie, romskie, żydowskie, hiszpańskie, południowosłowiańskie, a nawet orientalne”. O drugiej artystycznej pasji Jana Kantego Pawluśkiewicza – malarstwie oryginalną techniką żel-artu pisze natomiast Jerzy Brukwicki. Oba teksty opublikowane zostały przez Związek Euroregion „Tatry” w specjalnym wydaniu naszego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie 2007 

 

Warsztaty muzyczne oraz kończący je koncert zostały zrealizowane przez Združenie Region „Tatry” w ramach wspólnego projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 

Zobacz inne
Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-07-30
Zapraszamy do udziału w Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
Wybierz najładniejszą pracę zgłoszona w konkursie plastycznym "Euroregion Tatry oczami dzieci"
2021-07-27
Wybierz najpiękniejszą pracę plastyczną zgłoszoną na konkurs „Euroregion Tatry oczami dzieci”.
Zaproszenie do współpracy z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie
2021-07-27
Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją / więcej na: www. polskoslowackaizba.pl
Posiedzenie Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gmin gorczańskich
2021-07-22
W dniu 22 lipca 2021 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gmin gorczańskich.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2021-07-02
W dniu 2 lipca 2021 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło sie posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".