Strona główna Aktualności Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

2011-10-18

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazły się m.in. ważne dla perspektyw polsko-słowackiej współpracy transgranicznej projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz projekt zmian rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

W skład pakietu wchodzą projekty następujących rozporządzeń:
  1. rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM)  
  2. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
  3. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
  4. rozporządzenie dot. Funduszu Spójności (FS) 
  5. rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 
  6. rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 

Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności: rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) , rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. Pierwsze dyskusje na ten temat prowadzone były już podczas 9. Europejskich Dni Regionów i Miast OPEN DAYS, które odbyły się w Brukseli w dniach 10-13 października 2011 r. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm   


Zobacz inne
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2023-10-16
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (FMP TATRY) w dniu 16.10.2023 r. ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Poland - Slovakia 2021-2027.
Wizyta Konsul Generalnej Republiki Słowackiej w Krakowie Zlaty Šipošovej w Euroregionie "Tatry".
2023-10-13
W dniu 7 października 2023 r. gościliśmy Konsul Generalną Republiki Słowackiej w Krakowie Zlatę Šipošovą.
Zmarł Franciszek Payerhin
2023-10-10
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęlismy wiadomość, że w dniu 8 października 2023 r. zmarł Franciszek Payerhin
Oferta pracy przy realizacji Funduszu Małych Projektów
2023-10-09
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Spotkanie z okazji 30-lecia Republiki Słowackiej
2023-10-05
Wiesław Wojas - Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem oraz Bogusław Waksmundzki - Prezes Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu zapraszają na spotkanie pt. "Słowacja Blisko"