Strona główna Aktualności Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

2011-10-18

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazły się m.in. ważne dla perspektyw polsko-słowackiej współpracy transgranicznej projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz projekt zmian rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

W skład pakietu wchodzą projekty następujących rozporządzeń:
  1. rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM)  
  2. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
  3. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
  4. rozporządzenie dot. Funduszu Spójności (FS) 
  5. rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 
  6. rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 

Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności: rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) , rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. Pierwsze dyskusje na ten temat prowadzone były już podczas 9. Europejskich Dni Regionów i Miast OPEN DAYS, które odbyły się w Brukseli w dniach 10-13 października 2011 r. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm   


Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !