Strona główna Aktualności Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

Pakiet rozporządzeń dotyczących polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020

2011-10-18

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020.

Dnia 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020, w którym znalazły się m.in. ważne dla perspektyw polsko-słowackiej współpracy transgranicznej projekty rozporządzeń ws. przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna", przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz projekt zmian rozporządzenia 1082/2006 ws. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. 

W skład pakietu wchodzą projekty następujących rozporządzeń:
  1. rozporządzenie podstawowe, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa (EFRM)  
  2. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
  3. rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
  4. rozporządzenie dot. Funduszu Spójności (FS) 
  5. rozporządzenie dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) 
  6. rozporządzenie dot. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) 

Pakiet zawiera również projekty rozporządzeń powiązanych z polityką spójności: rozporządzenie dot. Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) , rozporządzenie dot. Programu na rzecz przemian i innowacji społecznych oraz komunikat w sprawie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Publikując dokumenty i przekazując je Radzie i Parlamentowi Europejskiemu Komisja Europejska rozpoczęła oficjalną debatę na temat przyszłości polityki spójności po 2013 r. Pierwsze dyskusje na ten temat prowadzone były już podczas 9. Europejskich Dni Regionów i Miast OPEN DAYS, które odbyły się w Brukseli w dniach 10-13 października 2011 r. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm   


Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.