Strona główna Aktualności Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

2016-06-30

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Związek Euroregion „Tatry”
we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i  Samorządowym Krajem Żylińskim
w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych
- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/aktualnosci.html
-Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-psk-tatry-zsk/vyzvy/vyzva-mikroprojekty-2014-2020-psk-tatry-zilina.html
-Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk/

Wysokość środków przeznaczonych na nabór:
a) I oś priorytetowa łącznie 2.400.000,00 EUR, w tym:
- dla Związku Euroregion „Tatry”: 1.450.609,27 EUR,
- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 548.271,18 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 401.119,55 EUR;

b) III oś priorytetowałącznie 562.515,04 EUR, w tym:
- dla Związku Euroregion „Tatry”: 339 995,65 EUR
-dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 128.504,49 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 94.014,90 EUR.

OBSZAR WSPARCIA MIKROPROJEKTÓW :
po stronie polskiej obejmuje:
podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.
Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Związek Euroregion „Tatry“.
Po stronie słowackiej obejmuje:
Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;
Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z  tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

Typy mikroprojektów:
Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000 EUR
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:
Do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Do 5% - budżet państwa
Min. 10% - wkład własny
Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i  rozliczeń dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu
do dnia 14.09.2016 r. do godziny 15:30 - decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry”

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu określają: Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wszelkich informacji udzielają :
Związek Euroregion „Tatry”,
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel.+48 18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk
cezhrprogramy@vucpo.sk,
andrea.kmecova@vucpo.sk,
lucia.macupova@vucpo.sk

Žiliňský samosprávny kraj
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340
www.regionzilina.sk
katarina.duranova@zilinskazupa.sk
Zobacz inne
Obrady XXVI Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2020-07-30
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury Jabłonce obradował XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVI KONGRES ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY"
2020-07-21
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbędzie się XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem
2020-06-23
W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
2020-06-15
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
2020-06-10
Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.