Strona główna Aktualności Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Ogłoszenie naboru mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

2016-06-30

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Związek Euroregion „Tatry”
we współpracy ze Samorządowym Krajem Preszowskim i  Samorządowym Krajem Żylińskim
w dniu 30.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach dwóch osi priorytetowych: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza oraz Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych
- Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu/aktualnosci.html
-Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/mikroprojekty-psk-tatry-zsk/vyzvy/vyzva-mikroprojekty-2014-2020-psk-tatry-zilina.html
-Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.regionzilina.sk/

Wysokość środków przeznaczonych na nabór:
a) I oś priorytetowa łącznie 2.400.000,00 EUR, w tym:
- dla Związku Euroregion „Tatry”: 1.450.609,27 EUR,
- dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 548.271,18 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 401.119,55 EUR;

b) III oś priorytetowałącznie 562.515,04 EUR, w tym:
- dla Związku Euroregion „Tatry”: 339 995,65 EUR
-dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 128.504,49 EUR,
-dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 94.014,90 EUR.

OBSZAR WSPARCIA MIKROPROJEKTÓW :
po stronie polskiej obejmuje:
podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.
Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Związek Euroregion „Tatry“.
Po stronie słowackiej obejmuje:
Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad oraz Kraj Koszycki: Okres Spišská Nová Ves. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;
Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z  tej części obszaru wsparcia odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

Typy mikroprojektów:
Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000 EUR
Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:
Do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Do 5% - budżet państwa
Min. 10% - wkład własny
Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i  rozliczeń dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu
do dnia 14.09.2016 r. do godziny 15:30 - decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry”

Istotne informacje na temat zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu określają: Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wszelkich informacji udzielają :
Związek Euroregion „Tatry”,
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
Tel.+48 18 266 99 81, e-mail: pwt@euroregion-tatry.eu

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk
cezhrprogramy@vucpo.sk,
andrea.kmecova@vucpo.sk,
lucia.macupova@vucpo.sk

Žiliňský samosprávny kraj
Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
Komenského 48, 011 09 Žilina
tel: +421 41 50 32 147, 155, 303, 307, 340
www.regionzilina.sk
katarina.duranova@zilinskazupa.sk
Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !