Strona główna Aktualności Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"

2009-12-11

Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry"

2012-08-21

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Jodłowniku obradował Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry", podczas którego delegaci przyjęli w poczet członków Związku Euroregion "Tatry" Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Związku i podjęto kilka kluczowych uchwał.

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Jodłowniku obradował Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry", podczas którego delegaci przyjęli w poczet członków Związku Euroregion "Tatry" Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Związku i podjęto kilka kluczowych uchwał.

 

Na pisemny wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego, zgodnie z uchwałą nr XXXV/537/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31.08.2009 r., Nadzwyczajny Kongres jednogłośnie przyjął Województwo Małopolskiego w poczet członków wspierających. Członkostwo Województwa Małopolskiego w Euroregionie "Tatry" sprzyjać będzie wymianie doświadczeń oraz konstruktywnemu współdziałaniu. Przyczyni się również do realizacji wielu projektów wpływających na pogłębienie współpracy na pograniczu polsko-słowackim. Kongres przyjął również dwóch nowych członków zwyczajnych Związku Euroregion "Tatry" - Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia.

 

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie dalszych działań dotyczących utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion "Tatry". Podczas XV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" w marcu 2009 roku przyjęta została deklaracja w sprawie utworzenia ww. ugrupowania. Nadzwyczajny Kongres zadecydował o upoważnieniu polsko-słowackiej komisji roboczej ds. EUWT do opracowania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, w ramach którego przygotowane zostaną podstawowe dokumenty i analizy oraz przeprowadzone działania organizacyjno-techniczne związane z utworzeniem ugrupowania. Kongres przyjął również uchwałę w sprawie składek członkowskich i wpisowego.

 

W związku z tragiczną śmiercią członka Rady Związku Euroregion "Tatry" śp. Waldemara Serwińskiego podczas Kongresu przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Związku. Delegaci na członka Rady wybrali Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jana Golbę.

 

Druga cześć obrad Kongresu poświęcona była prezentacji trzech projektów realizowanych przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" Antoni Nowak przedstawił informację na temat projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010, którego głównym celem jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu "ludzie dla ludzi". W dniach 24-25 września Podkomitet Monitorujący zatwierdził do realizacji 61 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" na łączną kwotę dofinansowania 2.032.313,65 EUR, w tym 15 warunkowo. Aktualnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami projektów oraz organizowanie szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów, które odbędą się w dniach 17-18 grudnia. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów planowane jest na I kwartał 2010 roku.

 

Mikroprojekt własny Związku Euroregion "Tatry" pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" zaprezentował Wiceprzewodniczący Rady Związku Bogusław Waksmundzki. W najbliższych miesiącach zrealizowane zostaną liczne działania mające na celu promowanie rezultatów polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie "Tatry". Zaplanowano m.in. opracowanie nowego polsko-słowackiego serwisu internetowego Euroregionu "Tatry", wydanie dwujęzycznego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie oraz nowej mapy, zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. 15 lat Euroregionu "Tatry"- od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, przygotowanie wystawy prezentującej najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia Euroregionu "Tatry" oraz wyprodukowanie filmu.

 

Od stycznia 2009 roku Związek Euroregion "Tatry" realizuje także wspólnie ze Združeniem Region "Tatry", Muzeum w Kieżmarku oraz Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyászkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza". Spośród licznych przedsięwzięć zrealizowanych dotychczas po polskiej i słowackiej stronie warto wymienić dwie wystawy pt. Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach oraz Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana, które latem prezentowane były w Nowym Targu, Kieżmarku i Dolnym Kubinie. We wrześniu rozpoczęły się prace remontowe związane z odnowieniem dziedzińca zamku w Kieżmarku, które potrwają one do końca 2009 roku. Dnia 19 września w Spiskiej Starej Wsi odbył się Festiwal Kultury Rusińskiej Słowacko-Polskiego Pogranicza. Przeprowadzono również Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanszkeho, przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 15 grudnia w Kieżmarku.

 
Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Jodłowniku obradował Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry", podczas którego delegaci przyjęli w poczet członków Związku Euroregion "Tatry" Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Związku i podjęto kilka kluczowych uchwał.

W dniu 10 grudnia 2009 roku w Jodłowniku obradował Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry", podczas którego delegaci przyjęli w poczet członków Związku Euroregion "Tatry" Województwo Małopolskie, Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia. Przeprowadzono również wybory uzupełniające do Rady Związku i podjęto kilka kluczowych uchwał.

 

Na pisemny wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego, zgodnie z uchwałą nr XXXV/537/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31.08.2009 r., Nadzwyczajny Kongres jednogłośnie przyjął Województwo Małopolskiego w poczet członków wspierających. Członkostwo Województwa Małopolskiego w Euroregionie "Tatry" sprzyjać będzie wymianie doświadczeń oraz konstruktywnemu współdziałaniu. Przyczyni się również do realizacji wielu projektów wpływających na pogłębienie współpracy na pograniczu polsko-słowackim. Kongres przyjął również dwóch nowych członków zwyczajnych Związku Euroregion "Tatry" - Miasto i Gminę Stary Sącz oraz Gminę Tokarnia.

 

Delegaci podjęli uchwałę w sprawie dalszych działań dotyczących utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Euroregion "Tatry". Podczas XV Kongresu Związku Euroregion "Tatry" w marcu 2009 roku przyjęta została deklaracja w sprawie utworzenia ww. ugrupowania. Nadzwyczajny Kongres zadecydował o upoważnieniu polsko-słowackiej komisji roboczej ds. EUWT do opracowania projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka, w ramach którego przygotowane zostaną podstawowe dokumenty i analizy oraz przeprowadzone działania organizacyjno-techniczne związane z utworzeniem ugrupowania. Kongres przyjął również uchwałę w sprawie składek członkowskich i wpisowego.

 

W związku z tragiczną śmiercią członka Rady Związku Euroregion "Tatry" śp. Waldemara Serwińskiego podczas Kongresu przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Związku. Delegaci na członka Rady wybrali Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Jana Golbę.

 

Druga cześć obrad Kongresu poświęcona była prezentacji trzech projektów realizowanych przez Związek Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" Antoni Nowak przedstawił informację na temat projektu parasolowego pt. Realizacja mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w latach 2007-2010, którego głównym celem jest promowanie inicjatyw lokalnych i nawiązanie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach typu "ludzie dla ludzi". W dniach 24-25 września Podkomitet Monitorujący zatwierdził do realizacji 61 mikroprojektów z Euroregionu "Tatry" na łączną kwotę dofinansowania 2.032.313,65 EUR, w tym 15 warunkowo. Aktualnie trwa podpisywanie umów z beneficjentami projektów oraz organizowanie szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów, które odbędą się w dniach 17-18 grudnia. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów planowane jest na I kwartał 2010 roku.

 

Mikroprojekt własny Związku Euroregion "Tatry" pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu "Tatry" zaprezentował Wiceprzewodniczący Rady Związku Bogusław Waksmundzki. W najbliższych miesiącach zrealizowane zostaną liczne działania mające na celu promowanie rezultatów polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w Euroregionie "Tatry". Zaplanowano m.in. opracowanie nowego polsko-słowackiego serwisu internetowego Euroregionu "Tatry", wydanie dwujęzycznego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie oraz nowej mapy, zorganizowanie międzynarodowej konferencji pt. 15 lat Euroregionu "Tatry"- od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, przygotowanie wystawy prezentującej najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia Euroregionu "Tatry" oraz wyprodukowanie filmu.

 

Od stycznia 2009 roku Związek Euroregion "Tatry" realizuje także wspólnie ze Združeniem Region "Tatry", Muzeum w Kieżmarku oraz Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyászkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza". Spośród licznych przedsięwzięć zrealizowanych dotychczas po polskiej i słowackiej stronie warto wymienić dwie wystawy pt. Najstarsze wizerunki Tatr na rycinach, litografiach i mapach oraz Malarskie opowieści Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana, które latem prezentowane były w Nowym Targu, Kieżmarku i Dolnym Kubinie. We wrześniu rozpoczęły się prace remontowe związane z odnowieniem dziedzińca zamku w Kieżmarku, które potrwają one do końca 2009 roku. Dnia 19 września w Spiskiej Starej Wsi odbył się Festiwal Kultury Rusińskiej Słowacko-Polskiego Pogranicza. Przeprowadzono również Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanszkeho, przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którego rozstrzygnięcie odbędzie się 15 grudnia w Kieżmarku.

 

W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry".
W dniu 28 sierpnia 2012 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie się Nadzwyczajny Kongres Związku Euroregion "Tatry".Program:


10.30 – 11.00
Rejestracja uczestników

11.00 – 11.15

 • Otwarcie Kongresu Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki
 • Wybór Przewodniczącego obrad Kongresu
 • Przyjęcie Regulaminu i porządku obrad
 • Wybór Komisji: mandatowej i wnioskowej

11.15 – 13.15
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY

 • Warsztaty informacyjne na temat Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY oraz prezentacja projektów Konwencji i Statutu Ugrupowania
 • Dyskusja
 • Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Związku Euroregion „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

13.30 – 14.30
18 lat Euroregionu „Tatry”

 • 18 obrazów z okazji jubileuszu Euroregionu – prezentacja multimedialna
 • Uroczyste wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Panu Wendelinowi Haberowi, Przewodniczącemu Rady Związku Euroregion „Tatry” w latach 1994-2011, Honorowemu Członkowi i Prezesowi Euroregionu „Tatry”
 • Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Petera Buriana dla najlepiej współpracujących samorządów – członków Euroregionu „Tatry” i instytucji działających na obszarze Euroregionu „Tatry”

14.30

Podsumowanie i zakończenie obrad Kongresu


Projekt pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !