Strona główna Aktualności Materiały ze szkoleń dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów

Materiały ze szkoleń dla wnioskodawów w ramach III naboru mikroprojektów

2012-06-25

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze szkoleń dla wnioskodawców trzeciego naboru mikroprojektów w ramach II osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, które w dniach 19 i 21 czerwca przeprowadziło biuro Zwiazku Euroregion "Tatry".
W dniach 19 i 21 czerwca 2012 roku biuro Związku Euroregion "Tatry" zorganizowało szkolenia dla wnioskodawców trzeciego naboru mikroprojektów w ramach III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. W trakcie spotkań z potencjalnymi beneficjentami pracownicy Euroregionu "Tatry" omówili specyfikę mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 oraz przedstawili zasady prawidłowego: wypełnienia wniosku o dofinansowanie mikroprojektu i planowania budżetu mikroprojektu.

W obu szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 100 osób. Poniżej zamieszczamy prezentacje oraz materiały ze szkolenia.
 
Więcej informacji na temat mikroprojektów na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu


Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.