Strona główna Aktualności Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

2012-04-04

Góry i tereny podgórskie stanowią ok. 40% obszaru Unii Europejskiej. Są one kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska. Fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego stanowią pomoc finansową do wykorzystania na poziomie lokalnym i regionalnym w celu wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.
W piątek 30 marca 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbyły się kolejne Krakowskie Spotkania Europejskie. Tematem spotkania była "Polityka górska. Szanse i zagrożenia". Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich Nicolasa Evrarda oraz Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusława Waksmundzkiego. W swoim referacie przypomniał on genezę i przebieg prac nad ustawą górską, które rozpoczęły się już 20 lat temu od opracowania i przyjęcia we wrześniu 1993 r. przez sześć województw południowej Polski tzw. "Memoriału Górskiego", wskazującego na konieczność sformułowania przepisów dla obszarów górskich. Żaden z pojawiających się od tamtej pory projektów ustaw nie został dotąd uchwalony. Kwestie, które wymagają uregulowania dotyczą przede wszystkim określenia obowiązujących mieszkańców i turystów norm i zachowań w terenach górskich, w tym m.in. obowiązku ubezpieczenia dla turystów wybierających się w góry, rolnictwa na terenach górskich, racjonalnej gospodarka zasobami wodnymi, zasad rozwoju ekoturystyki z wykorzystaniem potencjału parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Jako przykład kreowania zintegrowanych, markowych transgranicznych produktów turystycznych Przewodniczący Bogusław Waksmundzki wskazał inicjatywę Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. W dyskusji uczestniczyli m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski Lobby, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych.
 
 
Fot. Paweł Mazur, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.