Strona główna Aktualności Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

2012-04-04

Góry i tereny podgórskie stanowią ok. 40% obszaru Unii Europejskiej. Są one kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska. Fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego stanowią pomoc finansową do wykorzystania na poziomie lokalnym i regionalnym w celu wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.
W piątek 30 marca 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbyły się kolejne Krakowskie Spotkania Europejskie. Tematem spotkania była "Polityka górska. Szanse i zagrożenia". Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich Nicolasa Evrarda oraz Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusława Waksmundzkiego. W swoim referacie przypomniał on genezę i przebieg prac nad ustawą górską, które rozpoczęły się już 20 lat temu od opracowania i przyjęcia we wrześniu 1993 r. przez sześć województw południowej Polski tzw. "Memoriału Górskiego", wskazującego na konieczność sformułowania przepisów dla obszarów górskich. Żaden z pojawiających się od tamtej pory projektów ustaw nie został dotąd uchwalony. Kwestie, które wymagają uregulowania dotyczą przede wszystkim określenia obowiązujących mieszkańców i turystów norm i zachowań w terenach górskich, w tym m.in. obowiązku ubezpieczenia dla turystów wybierających się w góry, rolnictwa na terenach górskich, racjonalnej gospodarka zasobami wodnymi, zasad rozwoju ekoturystyki z wykorzystaniem potencjału parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Jako przykład kreowania zintegrowanych, markowych transgranicznych produktów turystycznych Przewodniczący Bogusław Waksmundzki wskazał inicjatywę Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. W dyskusji uczestniczyli m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski Lobby, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych.
 
 
Fot. Paweł Mazur, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika
Zobacz inne
Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2023-10-16
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. (FMP TATRY) w dniu 16.10.2023 r. ogłosiło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze programu Interreg Poland - Slovakia 2021-2027.
Wizyta Konsul Generalnej Republiki Słowackiej w Krakowie Zlaty Šipošovej w Euroregionie "Tatry".
2023-10-13
W dniu 7 października 2023 r. gościliśmy Konsul Generalną Republiki Słowackiej w Krakowie Zlatę Šipošovą.
Zmarł Franciszek Payerhin
2023-10-10
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęlismy wiadomość, że w dniu 8 października 2023 r. zmarł Franciszek Payerhin
Oferta pracy przy realizacji Funduszu Małych Projektów
2023-10-09
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. poszukuje kandydata/kandydatki na pracownika do Działu Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 na stanowisko: Specjalista ds. obsługi małych projektów. Miejsce pracy: Słowacja, Kieżmark
Spotkanie z okazji 30-lecia Republiki Słowackiej
2023-10-05
Wiesław Wojas - Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem oraz Bogusław Waksmundzki - Prezes Związku Euroregion "Tatry" w Nowym Targu zapraszają na spotkanie pt. "Słowacja Blisko"