Strona główna Aktualności Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

2012-04-04

Góry i tereny podgórskie stanowią ok. 40% obszaru Unii Europejskiej. Są one kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska. Fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego stanowią pomoc finansową do wykorzystania na poziomie lokalnym i regionalnym w celu wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.
W piątek 30 marca 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbyły się kolejne Krakowskie Spotkania Europejskie. Tematem spotkania była "Polityka górska. Szanse i zagrożenia". Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich Nicolasa Evrarda oraz Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusława Waksmundzkiego. W swoim referacie przypomniał on genezę i przebieg prac nad ustawą górską, które rozpoczęły się już 20 lat temu od opracowania i przyjęcia we wrześniu 1993 r. przez sześć województw południowej Polski tzw. "Memoriału Górskiego", wskazującego na konieczność sformułowania przepisów dla obszarów górskich. Żaden z pojawiających się od tamtej pory projektów ustaw nie został dotąd uchwalony. Kwestie, które wymagają uregulowania dotyczą przede wszystkim określenia obowiązujących mieszkańców i turystów norm i zachowań w terenach górskich, w tym m.in. obowiązku ubezpieczenia dla turystów wybierających się w góry, rolnictwa na terenach górskich, racjonalnej gospodarka zasobami wodnymi, zasad rozwoju ekoturystyki z wykorzystaniem potencjału parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Jako przykład kreowania zintegrowanych, markowych transgranicznych produktów turystycznych Przewodniczący Bogusław Waksmundzki wskazał inicjatywę Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. W dyskusji uczestniczyli m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski Lobby, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych.
 
 
Fot. Paweł Mazur, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika
Zobacz inne
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.