Strona główna Aktualności Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

Krakowskie Spotkania Europejskie - Polityka górska. Szanse i zagrożenia

2012-04-04

Góry i tereny podgórskie stanowią ok. 40% obszaru Unii Europejskiej. Są one kolebką kultury i gospodarką wielu europejskich regionów, jednak ich rozwój często hamuje deficyt strukturalny spowodowany np. odpływem ludności, utrudnionym dostępem czy słabą industrializacją. Dlatego niezwykle ważne jest by poznać możliwości jakie daje Unia Europejska. Fundusze i projekty w ramach systemów dofinansowania bezpośredniego stanowią pomoc finansową do wykorzystania na poziomie lokalnym i regionalnym w celu wsparcia dla zrównoważonego rozwoju tych obszarów i przezwyciężeniu barier w kształtowaniu ich konkurencyjności.
W piątek 30 marca 2012 r. w Instytucie Cervantesa w Krakowie odbyły się kolejne Krakowskie Spotkania Europejskie. Tematem spotkania była "Polityka górska. Szanse i zagrożenia". Wprowadzeniem do dyskusji były wystąpienia Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Samorządowców i Parlamentarzystów z Terenów Górskich Nicolasa Evrarda oraz Przewodniczącego Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusława Waksmundzkiego. W swoim referacie przypomniał on genezę i przebieg prac nad ustawą górską, które rozpoczęły się już 20 lat temu od opracowania i przyjęcia we wrześniu 1993 r. przez sześć województw południowej Polski tzw. "Memoriału Górskiego", wskazującego na konieczność sformułowania przepisów dla obszarów górskich. Żaden z pojawiających się od tamtej pory projektów ustaw nie został dotąd uchwalony. Kwestie, które wymagają uregulowania dotyczą przede wszystkim określenia obowiązujących mieszkańców i turystów norm i zachowań w terenach górskich, w tym m.in. obowiązku ubezpieczenia dla turystów wybierających się w góry, rolnictwa na terenach górskich, racjonalnej gospodarka zasobami wodnymi, zasad rozwoju ekoturystyki z wykorzystaniem potencjału parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu. Jako przykład kreowania zintegrowanych, markowych transgranicznych produktów turystycznych Przewodniczący Bogusław Waksmundzki wskazał inicjatywę Euroregionu "Tatry" - Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr. W dyskusji uczestniczyli m.in. Jacek Soska, Radny Województwa Małopolskiego, Jacek Kowalski i Stanisław Karpiel przedstawiciele Tatra Ski Lobby, Franciszek Bachleda-Księdzularz, Radny Województwa Małopolskiego, prof. Kazimierz Klima z Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, Stanisław Ślimak Wójt Gminy Szaflary i wielu innych.
 
 
Fot. Paweł Mazur, Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika
Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !