Strona główna Aktualności Konferencja prasowa na temat działalności Euroregionu "Tatry"

Konferencja prasowa na temat działalności Euroregionu "Tatry"

2011-03-31

W dniu 30 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa dotycząca bieżącej działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011. Uczestniczyli w niej członkowie Rady Związku Euroregion „Tatry”, nowo wybrani przewodniczący komisji problemowych Związku, Dyrektor biura oraz pracownicy Działu realizacji mikroprojektów.

W dniu 30 marca w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja prasowa dotycząca bieżącej działalności Euroregionu „Tatry” i perspektyw na rok 2011. Uczestniczyli w niej członkowie Rady Związku Euroregion „Tatry”, nowo wybrani przewodniczący komisji problemowych Związku, Dyrektor biura oraz pracownicy Działu realizacji mikroprojektów.

 

Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki przedstawił wybranych przez XVII Kongres Związku Euroregion „Tatry” w dniu 02.03.2011 r. członków Rady na kadencję 2011-2012, którymi zostali:

 • Władysław Bieda - Burmistrz Miasta Limanowa
 • Czesław Borowicz - delegat Miasta Nowego Targu
 • Paweł Dziuban - Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Antoni Karlak - Wójt Gminy Jabłonka
 • Stanisław Łukaszczyk - Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska
 • Grzegorz Niezgoda - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Poinformował, iż Wiceprzewodniczącym Rady został wybrany na dzisiejszym posiedzeniu pan Antoni Karlak, Wójt Gminy Jabłonka. Rada przyjęła również budżet Związku Euroregion „Tatry” na rok 2011 oraz powołała przewodniczących komisji problemowych: 

 • komisja kultury - Stanisława  Obrzut - Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury
 • komisja informacji - Agnieszka Sługocka - Kierownik Biura Współpracy Europejskiej Urząd Miasta Zakopane
 • komisja ochrony środowiska - Marek Kroczek - Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddz.w Starym Sączu
 • komisja sportu i młodzieży - Andrzej  Gancarz – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie
 • komisja gospodarcza - Piotr Cebulski – Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • komisja turystyki - Michał Glonek – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Targu      

Ponadto desygnowała przedstawicieli do polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”.

 

Druga cześć konferencji poświęcona była realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w Euroregionie „Tatry”.

 

Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak zaprezentował projekty własne realizowane przez biuro Związku. Ochronie i upowszechnianiu niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie „Tatry” poświęcony był bogaty w wydarzenia projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. Było to wspólne przedsięwzięcie Związku Euroregion „Tatry”, Združenia Region „Tatry”, Muzeum w Kieżmarku oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu. Jego realizacja zakończyła się w lutym 2011 r. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zrealizowano m.in. inwestycję polegającą na odnowieniu dziedzińca zamku w Kieżmarku; ukazały się liczne publikacje; przygotowano kilka wystaw prezentowanych zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie, a także zorganizowano różnorodne prezentacje dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego.

 

Kolejny projekt Euroregionu „Tatry” miał przede wszystkim promocyjny charakter. Dzięki dofinansowaniu mikroprojektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry” w 2010 roku przygotowano m.in. wystawę prezentującą dotychczasową działalność Euroregionu „Tatry” i jej rezultaty, zorganizowano międzynarodową konferencję pt. Euroregion „Tatry” – od stowarzyszenia do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, wykonano nową stronę internetową www.euroregion-tatry.eu, wydano rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie, mapę Euroregionu „Tatry” oraz zrealizowano film dokumentalny pt. Łączą nas Tatry.

 

W 2011 roku rozpoczęła się realizacja strategicznego projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, w który zaangażowani są: Związek Euroregion „Tatry”, Združenie Region „Tatry”, Miasto Nowy Targ i Miasto Kieżmark. Jego celem jest podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej i utworzenie innowacyjnej, europejskiej platformy wzmacniającej współpracę transgraniczną. W dniu 16.03.2011 r. XVII Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” podjął uchwałę, w której przyjął projekt Konwencji o powołaniu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Tatry”, upoważnił Radę do powołania 14-osobowej polsko-słowackiej Komisji ds. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej oraz zobowiązał członków Komisji do dalszych prac nad Konwencją i Statutem oraz przedłożenia ostatecznych wersji tych dokumentów do zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Kongresy Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” w terminie do końca III kwartału 2011 r.

   

Informacje o projektach własnych Związku Euroregion „Tatry” przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja.

 

   

O realizacji przez Związek Euroregion „Tatry” mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 mówiła pani Anna Sowińska, specjalista ds. realizacji mikroprojektów.   

 

W ramach pierwszego naboru mikroprojektów trwającego od 30.03.2009 r. do 29.05.2009 r. złożono 99 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Podkomitet Monitorujący przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 56 mikroprojektów. Z Beneficjentami tych projektów Związek Euroregion „Tatry” podpisał umowy o dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 1.878.188,83 EUR. Do końca lutego 2011 r. zakończone zostały działania w ramach 54 projektów spośród 56 zatwierdzonych do realizacji w ramach I naboru mikroprojektów. Przy realizacji 56 projektów współpracowało 125 partnerów z Polski i Słowacji. Dominującą grupę beneficjentów stanowiły jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje kultury. We wspólnych różnorodnych działaniach z zakresu   kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji, przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz bezpieczeństwa   uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób co przyczyniło się do integracji społeczności lokalnych pogranicza polsko-słowackiego. W ramach mikroprojektów wydano dotychczas m.in. 59 różnego rodzaju publikacji, 6 map, 3 płyty z muzyką, 3 filmy, utworzono 18 stron internetowych, wytyczono i oznakowano 4 szlaki. Działaniom tym towarzyszyły drobne inwestycje powiązane z przedsięwzięciami   z dziedziny kultury i turystyki

 

W Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu można aktualnie obejrzeć wystawę prezentującą wszystkie mikroprojekty i ich rezultaty. Dostępna jest ona również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej oraz poniżej w prezentacji.         

 

W ramach drugiego naboru mikroprojektów trwającego od 16.08.2010 r. do 15.10.2010 r. złożono   68 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów na łączną kwotę 2.424.113,90 EUR przy dostępnej kwocie alokacji z EFRR w wysokości ok. 419.580 EUR. Podkomitet Monitorujący obradujący w dniach 17-18.03.2011 r. na Słowacji przyznał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla 15 mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 419.579,42 EUR. Lista zatwierdzonych projektów znajduje się tutaj

 

Ogłoszenie trzeciego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów planowane jest w miesiącu wrześniu 2011 r. Dostępna kwota dofinansowania w ramach trzeciego naboru to blisko 2 miliony euro, z czego 1.773.381,68 EUR to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ok. 209.000 EUR środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

 

Wszelkie informacje dotyczące naborów mikroprojektów, realizowanych działań (w tym działań związanych z promocją mikroprojektów), zasad przyznawania dofinansowania i rozliczania mikroprojektów, dokumentów programowych itp. dostępne są na nowej stronie internetowej Euroregionu „Tatry” poświęconej mikroprojektom www.pwt.euroregion-tatry.eu

 

Szczegółowe dane na temat realizacji mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja.
Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !