Strona główna Aktualności Konferencja inaugurująca Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY

Konferencja inaugurująca Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY

2013-09-30

Dnia 25 września 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja inaugurująca Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Konferencja podsumowywała również realizację projektu sieciowego pt. "Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej".

Dnia 25 września 2013 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbyła się konferencja inaugurująca Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. Konferencja podsumowywała również realizację projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt ten zakładał przeprowadzenie przez transgranicznych partnerów głównych działań związanych z konceptualizacją, budowaniem struktur i utworzeniem EUWT TATRY.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Związku Euroregion „Tatry” i Združenia Region „Tatry” – członków założycieli EUWT TATRY, partnerów projektu sieciowego miast Nowy Targ i Kieżmark, polskich i słowackich władz państwowych i regionalnych oraz samorządów lokalnych pogranicza, euroregionów, eksperci zaangażowani w proces tworzenia EUWT TATRY, członkowie honorowi Euroregionu „Tatry” oraz liczni goście.

Konferencję rozpoczęli Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” Bogusław Waksmundzki oraz Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” Jozef Ďubjak. Przekazali oni specjalne podziękowania i okolicznościowe adresy członkom polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT, która od 2011 roku bardzo intensywnie pracowała nad przygotowaniem Konwencji i Statutu Ugrupowania. W pracach Komisji uczestniczyli ze strony polskiej: Władysław Bieda – Burmistrz Miasta Limanowa, Czesław Borowicz – przedstawiciel Miasta Nowego Targu, prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak – wykładowca akademicki, ekspert prawa międzynarodowego, Stanisław Łukaszczyk – Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry” i Eugeniusz Zajączkowski – Wiceburmistrz Miasta Nowego Targu oraz ze strony słowackiej Štefan Bieľak – Burmistrz Miasta Spiska Bela, Jozef Biroš – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Peter Burian - Wiceprzewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” (do końca 2011 r.), František Ľach – przedstawiciel miasta Spiska Nowa Wieś, Alexander Slafkovský – Burmistrz Miasta Liptowski Mikulasz i Jozef Ďubjak – Burmisttrz Miasta Trstena i Przewodniczący Rady Združenia Region „Tatry” (od 06.10.2011 r.)

Szczególne podziękowania otrzymali również główni inicjatorzy utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY – długoletni Przewodniczący Rady Euroregionu "Tatry" Wendelin Haber i Dyrektor biura Związku Euroregion "Tatry" Antoni Nowak, którzy inspirowali pierwsze działania mające na celu podniesienie na wyższy poziom organizacyjny, prawny i merytoryczny polsko-słowackiej współpracy transgranicznej prowadzonej w ramach Euroregionu "Tatry" poprzez wykorzystanie tego nowego europejskiego instrumentu prawnego.

W pierwszej części konferencji o roli współpracy terytorialnej w procesie integracji europejskiej mówili przedstawiciele polskich i słowackich środowisk naukowych. Ekspert polsko-słowackiej Komisji ds. EUWT prof. dr hab. Kazimierz Jóskowiak z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa i. Heleny Chodkowskiej w Warszawie omówił komponent transgraniczny w polityce spójności Unii Europejskiej. Natomiast o euroregionalnych formach współpracy transgranicznej i poszukiwaniu nowych impulsów na przykładzie Słowacji mówił dr Ľubomír Falťan z Instytutu Socjologii Słowackiej Akademii Nauk.

W dyskusji głos zabrali Konsul Generalny Republiki Słowackiej Marek Lisánsky, Radca Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Bogdan Wrzochalski, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, przedstawicielka Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Paulina Wyłcan, Oľga Marhulíková członek honorowy Euroregionu „Tatry”. Gratulacje z okazji utworzenia EUWT TATRY złożyli także Dyrektor Euroregionu Pradziad Radosław Pietuch i Dyrektor Euroregionu Nysa Andrzej Jankowski.

W drugiej części konferencji zaprezentowano EUWT TATRY jako nowe wyzwanie dla polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Proces rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY przedstawił Dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” Antoni Nowak. EUWT TATRY jako nową szansę dla polsko-słowackiego pogranicza zaprezentował Przewodniczący Zgromadzenia EUWT Štefan Bieľak. Natomiast kalendarium powstawania Ugrupowania i najważniejsze działania kończącego się projektu sieciowego przypomniała Dyrektor EUWT TATRY Agnieszka Pyzowska.

Uczestnicy konferencji otrzymali również pakiet publikacji wydanych w ramach projektu, w tym najnowszą publikację pt. EUWT TATRY – polsko-słowacka współpraca transgraniczna samorządów lokalnych pogranicza cz. II, którą poniżej zamieszczamy w wersji elektronicznej.

  
Konferencja zrealizowana w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu "Tatry" do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013Zobacz inne
Obrady XXVI Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2020-07-30
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury Jabłonce obradował XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXVI KONGRES ZWIĄZKU EUROREGION "TATRY"
2020-07-21
W dniu 29 lipca 2020 r. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbędzie się XXVI Kongres Związku Euroregion "Tatry".
Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem
2020-06-23
W sobotę 20 czerwca br. do Skawy przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odpowiadając na zaproszenie Posła na Sejm RP Edwarda Siarki. Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz i Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber.
IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów
2020-06-15
Związek Euroregion „Tatry” w dniu 15.06.2020 r. ogłasza IV nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" oraz pt. "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim"
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
W dniu 12 czerwca 2020 r. biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.
2020-06-10
Informujemy, że 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Związku Euroregion "Tatry" będzie nieczynne.