Strona główna Aktualności Komisje Sejmiku Małopolskiego i Kraju Preszowskiego w Nowym Sączu

Komisje Sejmiku Małopolskiego i Kraju Preszowskiego w Nowym Sączu

2012-10-01

Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorza Biedronia, do Nowego Sącza przybyła delegacja Samorządowego Kraju Preszowskiego (Prešovský Samosprávny Kraj - PSK). W Miasteczku Galicyjskim ze słowackimi gośćmi spotkał się wicemarszałek Roman Ciepiela.

 

Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego, Grzegorza Biedronia, do Nowego Sącza przybyła delegacja Samorządowego Kraju Preszowskiego (Prešovský Samosprávny Kraj - PSK). W Miasteczku Galicyjskim ze słowackimi gośćmi spotkał się wicemarszałek Roman Ciepiela.

Do Nowego Sącza przybyli: przewodniczący Komisji Drogownictwa Zastupiteľstva (Sejmiku) PSK, Peter Sokol, członek Komisji Rozwoju Regionalnego i Ruchu Turystycznego Zastupiteľstva PSK, burmistrz miasta Spišská Belá, Štefan Bieľak, członek Komisji Drogownictwa Zastupiteľstva PSK, burmistrz miasta Spišská Stará Ves, Jozef Harabin, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, František Barnaš oraz przedstawiciel Kancelarii Przewodniczącego Zastupiteľstva PSK, członek Zespołu Współpracy Międzynarodowej, Juraj Latta. W spotkaniach uczestniczył także urzędujący członek zarządu powiatu nowotarskiego, Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” - Bogusław Waksmundzki.

                                   

 
Jednodniową, roboczą wizytę słowaccy goście rozpoczęli zwiedzaniem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz powstałej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Galerii BWA „Sokół”. Kierowaną przez siebie instytucję przedstawił dyrektor Antoni Malczak.

W sądeckim Starostwie Powiatowym o współpracy powiatu ze słowackimi samorządami opowiadał starosta Jan Golonka.

- W ramach działań transgranicznych, wspólnie ze słowackimi partnerami zrealizowaliśmy 9 przedsięwzięć na łączną kwotę 586 659 euro – informował gospodarz powiatu. - Były to m.in. takie projekty jak np. Polsko-słowacki portal informacji gospodarczych, Polsko-słowacki program edukacyjno-profilaktyczny „Bliżej nas – dalej od narkotyków”, Polsko-słowacki program edukacyjny „Dzieci ratują dzieci”, Platforma medialna „Popradzkie wrota”, Jak to powiedzieć? – praktyczny kurs języka słowackiego i polskiego, czy Transgraniczna turystyka ekologiczna szansą rozwoju Sądecczyzny”. Ponadto inne podmioty z terenu powiatu realizowały przedsięwzięcia, których łączna wartość wyniosła 1 789 971 euro.

Na popołudniowe spotkanie z radnymi Kraju Preszowskiego do Miasteczka Galicyjskiego przybył wicemarszałek Roman Ciepiela. Obecni byli również radni województwa Marta Mordarska Grzegorz Biedroń, Andrzej Bulzak, Leszek Zegzda, starosta nowosądecki Jan Golonka, przedstawiciel prezydenta Nowego Sącza, sekretarz miasta Marek Oleniacz, a także zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Joanna Urbanowicz oraz zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu UMWM Zdobysław Milewski.

Dyskusje dotyczące współpracy międzyregionalnej zdominowała problematyka połączeń komunikacyjnych pogranicza małopolsko- słowackiego.

- Tak naprawdę, to mówimy o kontynuacji współpracy, bo niczego od nowa nie zaczynamy, nasze kontakty są „wiekowe”, a nasza współpraca prowadzona była od samego początku, kiedy odzyskaliśmy możliwość stanowienia o sprawach lokalnych. Dobrym momentem do „nowego spojrzenia” na połączenia komunikacyjne było zniesienie granic – zaznaczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

Przedstawiciel regionu zwrócił uwagę na zaangażowanie samorządowców - zarówno polskich, jak i słowackich – w pracę międzyrządowych grup roboczych. Przygotowywany jest pakiet przedsięwzięć pod przyszły okres programowania 2014-2020. Obecnie w Małopolsce omawiane są przedsięwzięcia strategiczne, które mogą w niedalekiej przyszłości być realizowane.

Wicemarszałek Roman Ciepiela scharakteryzował docelowy układ komunikacyjny w województwie małopolskim oraz przedstawił zamierzenia samorządu regionalnego.

- W Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego wyznaczyliśmy szlaki komunikacyjne w układzie południkowym – informował przedstawiciel władz województwa. - Chcemy, aby Nowy Sącz połączył się z węzłem autostrady A4 w miejscowości Brzesko. Ta sprawa jest dla nas priorytetowa z różnych względów. Nowy Sącz jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i jest bramą na południe do wszystkich miejscowości uzdrowiskowych atrakcyjnych turystycznie. Dla zrealizowania takiego przedsięwzięcia zabiegamy o szerszy kontekst, tak aby droga ekspresowa lub droga główna przyspieszona z Brzeska dotarła do Nowego Sącza, a dalej przez Muszynkę – w zależności od możliwości finansowych państwa, czy możliwości środowiskowych – może o nieco niższym standardzie – do autostrady D1 na Słowacji. Gdyby podobne podejście było po stronie słowackiej, a potrzebny jest nieduży odcinek do D1, to mielibyśmy wykreowany nowy szlak komunikacyjny. Z naszego, Małopolskiego, punktu widzenia on jest najważniejszy. Jesteśmy w trudnej sytuacji. Państwo polskie zdecydowało budować drogę S19, czyli Lublin – Rzeszów – Preszów – Koszyce. Taki układ nam nie rozwiązuje żadnych problemów, w związku z tym będziemy się ubiegać właśnie o ten nowy szlak – zaznaczył wicemarszałek Roman Ciepiela.

                                                                                           

- Przy obecnej, wciąż rozwijającej się wymianie gospodarczej ze Słowakami, brak przejścia dla samochodów o tonażu powyżej 7,5 tony stanowi poważny problem dla przedsiębiorców z południowej części Małopolski. Mamy dwa odległe przejścia graniczne Barwinek i Chyżne – podkreślał Bogusław Waksmundzki – Popieramy decyzję zarządu województwa, aby jak najszybciej umożliwić taki przejazd przez przejście w Muszynce. Jest to rozwiązanie, które małymi kosztami doprowadzi do dodatkowego połączenia towarowego na granicy Polski i Słowacji i przedsiębiorcy nie będą musieli pokonywać dodatkowych kilometrów.

Uczestnicy spotkania dyskutowali również m.in. o problematycznej lokalizacji ze względu na obszar chroniony parku narodowego przejścia granicznego w Łysej Polanie, budowie drogi i mostu w Piwnicznej, prowadzących do Mniszka nad Popradem, planowanym połączeniu Wysowej z Bardejovem oraz przeprowadzonych remontach po obu stronach granicy dróg, które prowadzą do międzynarodowego przejścia granicznego Lysa nad Dunajcem – Niedzica.

Źródło:  www.malopolskie.pl 
 
Zobacz inne
Nowa publikacja Związku Euroregion "Tatry"
2021-11-22
Zapraszamy do zapoznania się z dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogiem wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
Zapraszamy na wystawę!
2021-11-17
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza do obejrzenia pokonkursowej wystawy w ramch initernetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
Wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-17
W dniu 16 listopada 2021 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. „Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego”.
Zapraszmy na wernisaż wystawy pokonkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego"
2021-11-08
Związek Euroregion "Tatry" serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy ponkursowej w ramach internetowego konkursu fotograficznego pt. "Bogactwo kultur pogranicza polsko-słowackiego".
II etap oceny prac wramach Triennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora
2021-11-05
Związek Euroregion "Tatry" uprzejmie informuję, że w dniach 02-03.11.2021 r. jury Triennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora dokonało II etapu prac zakwalifikowanych do konkursu, przyznało nagrody i wróznienia.