Strona główna Aktualności XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych

XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych

2020-10-21

W dniach 1-2 październik 2020 r. w Raciborzu odbyło się XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych.

W dniach 1-2 październik 2020 r. w Raciborzu odbyło się XXVII Forum Polskich Regionów Granicznych. Organizatorem był Euroregion Silesia. W Forum uczestniczyli przedstawiciele z 15 polskich euroregionów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz partnerzy z czeskiej strony Euroregionu Silesia. Podczas Forum Euroregion "Tatry" reprezentował Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki. Przewodniczący Bogusław Waksmundzki uczestniczył w panelu dyskusyjnym Wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania stawiają przed nami tego typu sytuacje, który miał miejsce w drugim dniu wydarzenia.

W pierwszym dniu wydarzenia uczestnicy zwiedzili transgraniczny produkt turystyczny 'Silesianka' –szlak wież i platform widokowych w Euroregionie Silesia.

W drugim dniu odbył się blok dyskusyjny, bogaty w  liczne prezentacje zarówno przedstawicieli Euroregionów, jak i MFiPR. Nie zabrakło wystąpienia Prezesa Konwentu Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" i Przewodniczącego Federacji Euroregionów RP, pana Czesława Fiedorowicza.

 

Program spotkania przedstawiał się następująco:

1.     Rozpoczęcie Forum, przywitanie gości

2.     Grzegorz Gryt - Prezes Zarządu - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (polska strona Euroregionu Silesia), Wójt Gminy Lyski

3.     Jana Novotná Galuszková - Sekretarz - Stowarzyszenie „Euroregion Silesia – CZ” (czeska strona Euroregionu Silesia)

4.     Euroregiony w Polsce i Czechach – wprowadzenie do tematyki Forum

5.     Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

6.     Jana Novotná Galuszková - Sekretarz - Stowarzyszenie „Euroregion Silesia – CZ”

7.     „Forum Polskich Regionów Granicznych oraz Federacja Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej – idea powstania, cele, zdania”

8.     Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

9.     Wymiana informacji na temat współpracy transgranicznej na poszczególnych granicach (CZ-PL, PL-DE, PL-SK,PL-UA, itp.) – podsumowania okresu programowania UE - 2014-2020

10.  „Współpraca transgraniczna na północno-wschodniej granicy Polski - szanse i ograniczenia" - Małgorzata Samusjew - Dyrektor Sekretariatu - Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

11.  Współpraca transgraniczna na zachodniej granicy Polski – Program Współpracy Interreg V-A Meklemburgia - Pomorze Przednie /Brandenburgia / Polska” – Irena Stróżyńska – Wice Dyrektor Biura Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (15 minut)

12.  „Współpraca transgraniczna na południowej granicy Polski – program Polska – Słowacja” - Marcin Filip - Dyrektor Biura, Stowarzyszenie „Region Beskidy"

13.  „Współpraca transgraniczna na południowej granicy Polski – program Republika Czeska – Polska” – Bernadeta Tambor – Dyrektor Biura - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (15 minut)

14.  „Łącząc wschód z zachodem – mikroprojekty w Programie PBU 2014-2020” - Barbara Inglot – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

15.  Przygotowanie programów transgranicznych na lata 2021-2027

16.  Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

17.  Wpływ pandemii na współpracę transgraniczną i jakie wyzwania stawiają przed nami tego typu sytuacje – panel dyskusyjny

 

Uczestnicy panelu:

moderator : Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Zarządu Federacji, Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr

Galina Grabarczuk - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Bogdan Kasperek - Dyrektor Biura - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” - Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński

Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu - Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

Grzegorz Utracki – Wiceprezes Zarządu -Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Wójt Gminy Krzyżanowice

Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry"

 

18. Podsumowanie Forum, wnioski – Daria Kardaczyńska

 

Zobacz inne
Wybierz najładniejszą pracę zgłoszona w konkursie plastycznym "Euroregion Tatry oczami dzieci"
2021-07-27
Wybierz najpiękniejszą pracę plastyczną zgłoszoną na konkurs „Euroregion Tatry oczami dzieci”.
Zaproszenie do współpracy z Polsko-Słowacką Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie
2021-07-27
Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Krakowie od początku swojego istnienia i od 18 lat prowadzi własne działania mające na celu rozwój współpracy gospodarczej między Polską a Słowacją / więcej na: www. polskoslowackaizba.pl
Posiedzenie Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gmin gorczańskich
2021-07-22
W dniu 22 lipca 2021 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Grupy roboczej ds. rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gmin gorczańskich.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2021-07-02
W dniu 2 lipca 2021 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło sie posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Podpisanie Porozumienia o współpracy z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu
2021-06-28
W dniu 28 czerwca 2021 r. w siedzibie związku Euroregion „Tatry” zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu a Związkiem Euroregion „Tatry”