Strona główna Aktualności Aktualizacja "Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach PWT PL-SK 2007-2013

Aktualizacja "Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach PWT PL-SK 2007-2013

2011-07-21

W dniu 13 lipca 2011 r. Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła aktualizację "Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013".
W dniu 13 lipca 2011 r. Pani Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli pierwszego stopnia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Informujemy, że ww. regulacje stosowane będą do raportów z postępu realizacji mikroprojektu, aktualnie weryfikowanych przez Euroregion "Tatry". Zaktualizowany dokument zamieszczamy poniżej.
Zobacz inne
Zawody w biegach narciarskich
2020-12-23
Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Polskim Związkiem Narciarstwa oraz Zespołem Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem zorganizował w dniu 22 grudnia 2020 r. w Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej zawody w biegach narciarskich.
2020-12-15
Od 01.07.2020 do 15.12.2020 r. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. realizowało zadanie publiczne pt. „Współpraca, która wzmacnia i rozwija kluczem do pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej” współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2020-nowy wymiar”.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2020-12-10
W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry".
Szkolenia specjalistyczne dla polskich i słowackich pracowników administracji samorządowej
2020-12-01
W ramach projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” rozpoczęto realizację cyklu specjalistycznych szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i realizacji transgranicznych projektów.