Strona główna Aktualności Rozpoczynamy realizację projektu strażackiego!

Rozpoczynamy realizację projektu strażackiego!

2024-04-01

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 25/2023 z 29.11.2023 r., dnia 1 stycznia 2024 r. 9 partnerów z Polski i ze Słowacji: Związek Euroregion „Tatry”, Obec Štrba, Gminą Rabka-Zdrój, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Dobczyce, Gminą Lipnica Wielka, Gminą Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená rozpoczęło realizację transgranicznego projektu pt. RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce dofinansowanego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Rozpoczynamy realizację projektu strażackiego!

 

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 25/2023 z 29.11.2023 r., dnia 1 stycznia 2024 r. 9 partnerów z Polski i ze Słowacji: Związek Euroregion „Tatry”,  Obec Štrba, Gminą Rabka-Zdrój, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Dobczyce, Gminą Lipnica Wielka, Gminą Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená rozpoczęło realizację  transgranicznego projektu pt. RAZEM PRZECIWKO SKUTKOM ZMIAN KLIMATU NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce dofinansowanego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

W dniu 09.01.2024 r. ww. partnerzy zawarli umowę partnerską w zakresie realizacji projektu, a w dniu 01.04.2024 r. Związek Euroregion „Tatry”, jako Partner Wiodący zawarł z Ministrem Funduszy i Polityki  Regionalnej umowę o dofinansowanie nr PLSK.01.01-IP.01-0027/23-00 na realizację projektu „Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko -  słowackim. Zarządzanie kryzysowe w teorii i w praktyce”.

 

/

 


  

Začína sa hasičský projekt!


V súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru č. 25/2023 zo dňa 29. 11. 2023 r., od 1. januára 2024 9 partnerov z Poľska a Slovenska: Zväzok Euroregión „Tatry”,  Obec Štrba, Obec Rabka-Zdrój, Obec Łapsze Niżne, Obec Dobczyce, Obec Lipnica Wielka, Obec Nowy Targ, Mesto Spišská Stará Ves, Mesto Trstená realizuje cezhraničný projekt s názvom SPOLOČNE PROTI NÁSLEDKOM KLIMATICKÝCH ZMIEN V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ. Krízové riadenie v teórii a praxi. Projekt získal finančné prostriedky v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027.

 

Dňa 9 .1. 2024 uzatvorili vyššie uvedení partneri partnerskú zmluvu o realizácii projektu a dňa 1. 4. 2024 uzavrelo Združenie Euroregión "Tatry" ako vedúci partner s Ministrom fondov a regionálnej politiky Zmluvu o poskytnutí príspevku č. PLSK.01.01-IP.01- 0027/23-00 na realizáciu projektu „Spoločne proti následkom klimatických zmien v poľsko-slovenskom pohraničí. Krízové riadenie v teórii a praxi".

 

 

Zobacz inne
Dni Otwarte Funduszy Europejskich z okazji 20-lecia  członkostwa Polski w Unii Europejskiej
2024-05-13
W dniu 10 maja 2024 r. Związek Euroregion „Tatry” wspólnie z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizował konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbyła się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry" w Nowym Targu.
Konferencja pn. "Wiedza kluczem do bezpieczeństwa".
2024-05-06
Związek Euroregion „Tatry”, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. oraz Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu serdecznie zapraszają na konferencję pn. „Wiedza kluczem do bezpieczeństwa”, która odbędzie się dnia 10 maja 2024 r.  w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu , ul. Sobieskiego 2.
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego
2024-04-01
Za nami pierwsze spotkanie partnerów projektu strażackiego !