Strona główna Aktualności Posiedzenie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej

Posiedzenie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Współpracy Gospodarczej

2023-05-18

Po kilku latach przerwy, polskie Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Republiki Słowackiej wznowiły rozmowy na temat dalszego rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Słowacją.


Spotkanie, w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, odbyło się w dniach 16-17 maja 2023 r. w siedzibieWyższej Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Związek Euroregion „Tatry” reprezentował Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.

Na posiedzeniu dyskutowano zarówno nad szansami jaki i trudnościami w wymianie gospodarczej obu krajów.


Poruszono kwestie m.in:

×           słabo rozwiniętej infrastruktury drogowej i kolejowej, w szczególności niewystarczającej ilości przejść granicznych co utrudnia wymianę handlową między naszymi krajami,

×           obniżenia wód gruntowych zarówno w Polsce jak i Słowacji i potrzeby budowy zbiorników retencyjnych,

×           problemu z zakładaniem kont bankowych w polskich bankach przez firmy słowackie, co praktycznie uniemożliwia prowadzenie im działalności w Polsce,

×           przyjęcia makroregionalnej strategii - Konwencji Karpackiej, która umożliwiłaby realizację dużych projektów transgranicznych,

×           projektu Interreg 2022-2027, który jest ważną inicjatywą z perspektywy rozwoju gospodarczego obszarów granicznych,

×           istoty dalszego rozwój turystyki w regionie Tatr.,

 

Dwudniowe posiedzenie grupy roboczej można podsumować zdaniem:

Granica polsko-słowacka powinna nas łączyć a nie dzielić.

 

 

 

Zobacz inne
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2024-02-19
W dniu 16.02.2024 r. w siedzibie Związku Euroregion "Tatry" odbyło się posiedzenie Rady.
Zakończył sie pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów
2024-01-23
W dniu 19 stycznia 2024 r. o godz. 23:59 EUWT TATRY z o.o. zakończyło pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów w ramach Funuszu Małych Projektów program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.
Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"
2023-12-18
W dniu 15 grudnia 2023 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady,które otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.
2023-12-11
W dniu 8 grudnia 2023 r. w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu odbyło się I posiedzenie Komitetu ds. małych projektów programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powołanego przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY- podmiotu zarządzającego Funduszem Małych Projektów.