Strona główna Aktualności XXIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

XXIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

2022-11-03

W dniach 27-28 października 2022 r. w miejscowości Pezinok na Słowacji odbyło się XXIV posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.


Obrady otworzyli i prowadzili Vendelín Leitner Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Przewodniczący słowackiej części Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej i Bartosz Grodecki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Przewodniczący polskiej części Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Związek Euroregion „Tatry” reprezentowali Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki oraz Dyrektor Michał Stawarski, którzy przedstawili informację na temat działalności Euroregionu „Tatry” i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.Uczestnicy obrad zapoznali się również z informacją na temat aktualnego stanu oraz planów na przyszłość poszczególnych grup roboczych tj.:

×          Grupa robocza ds. transgranicznych połączeń komunikacyjnych,

×          Grupa robocza ds. współpracy gospodarczej,

×          Grupa robocza ds. pracy i polityki społecznej,

×          Grupa robacza ds. współpracy i wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków,

×          Grupa robocza ds. ochrony środowiska i gospodarki leśnej,

×          Grupa robocza ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego oraz kwestie planowania przestrzennego.


fot. Ambasada RP w Bratysławie, archiwum Związku Euroregion "Tatry"

Zobacz inne
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Julian Stańczak. Złapać światło"
2023-03-01
W dniu 28 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Julian Stańczak. Złapać światło” w reż. Tomasza Magierskiego.
Zapraszamy na film dokumentalny pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego
2023-02-21
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na projekcję filmu pt. "Julian Stańczak. Złapać światło" w reż. Tomasza Magierskiego.
Prezentacja Euroregionu "Tatry" w Instytucie Polskim w Bratysławie
2023-02-20
W dniu 16 lutego 2023 r. w Instytucie Polskim w Bratysławie odbył się pokaz filmu pt. „Wendelin Haber - ojciec Euroregionu „Tatry” w reż. Łukasza Pereszczaka, któremu towarzyszyła prezentacja efektów mikroprojektów realizowanych w ramach projektu parasolowego pt. "Łączy nas natura i kultura" Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zarządzanego przez Związek Euroregion "Tatry" w partnerstwie z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.
Prezentacja filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry"
2023-02-07
Związek Euroregion "Tatry" zaprasza na prezentację filmu pt. "Wendelin Haber - ojciec Euroregionu "Tatry" w reż. Łukasza Pereszczaka.
Wieczór z filmem Tomasza Magierskiego pt. "Przemyśl. Złamane marzenia"
2023-01-10
W dniu 9 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w Transgranicznym Centrum Euroregionu „Tatry” odbył się pokaz filmu pt. „Przemyśl. Złamane marzenia” w reż. Tomasza Magierskiego.