Strona główna Aktualności 20 lat Euroregionu "Tatry" - jubileuszowy Kongres w Nowym Targu

20 lat Euroregionu "Tatry" - jubileuszowy Kongres w Nowym Targu

2014-09-16

Jubileuszowy XX Kongres Euroregionu "Tatry", który odbył się w Nowym Targu w dniu 15 września 2014 r. zaszczyciła swoją obecnością Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

W dniu 15 września 2014 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Targu obradował XX Kongres Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry”. W jubileuszowym Kongresie uczestniczyło wielu dostojnych gości: Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska,  Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan Skorupa, Senator Ziem Górskich Stanisław Hodorowicz, Posłowie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Gut MostowyEdward Siarka, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wiceprzewodniczący Samorządowego Kraju Preszowskiego Štefan Bieľak, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Anita Ryng, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego  PWT PL-SK 2007-2013 Grzegorz Gołda, Konsul Honorowy Republiki Słowackiej w Zakopanem Wiesław Wojas, Honorowy Prezes Euroregionu „Tatry” Wendelin Haber oraz Honorowi Członkowie Euroregionu „Tatry” Czesław Borowicz, Antoni Nowak, Milan Nevlazla i Jan Skupin, Prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Piotr Cebulski, Prezes Nowotarskiej Izby Gospodarczej Marek Teper, kompozytor i malarz, Osobowość Euroregionu „Tatry” Jan Kanty Pawluśkiewicz, a także przedstawiciele Euroregionów: Beskidy, Karpackiego, Nysa oraz Sprewa-Nysa-Bóbr. Samorządy pogranicza polsko-słowackiego reprezentowały władze powiatów, miast i gmin.

Wizyta pani premier Elżbiety Bieńkowskiej zbiegła się w czasie z ogłoszeniem jej nominacji na stanowisko komisarza Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego. Gratulacje w imieniu parlamentarzystów przekazali senator Stanisław Hodorowicz oraz posłowie Andrzej Gut Mostowy i Edward Siarka, a w imieniu samorządów pogranicza polsko-słowackiego Marszałek Województwa Marek Sowa oraz Przewodniczący Rady Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” Jozef Ďubjak i Wiceprzewodniczący Bogusław Waksmundzki. Życzeniom i gratulacjom towarzyszyła muzyka góralska w wykonaniu Bartka Koszarka z zespołem z Bukowiny Tatrzańskiej.

W swoim wystąpieniu pani premier Elżbieta Bieńkowska przedstawiła programy europejskiej współpracy terytorialnej z udziałem Polski w latach 2014-2020. Podkreśliła, że choć kwota alokacji finansowej przeznaczona a te programy nie jest bardzo duża, to odgrywają one ważną rolę w rozwoju obszarów przygranicznych i pogłębianiu współpracy społeczności lokalnych.   Poinformowała, że euroregiony po raz kolejny w programach na lata 2014-2020 będą zarządzać mikroprojektami, ponieważ do tej pory taki system bardzo dobrze się sprawdzał i przynosił efekty. Wspólne inicjatywy związane z wymianą kulturalną, wydarzenia sportowe czy współpraca młodzieży nie mają może tak spektakularnego charakteru jak projekty infrastrukturalne, ale to właśnie dzięki nim tworzą się międzyludzkie więzi i budzi się zainteresowanie społecznością żyjącą po drugiej stronie granicy – powiedziała pani premier.

Kongres miał uroczysty charakter również ze względu na odznaczenia, jakie zostały podczas niego przyznane. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Dyrektorowi biura Związku Euroregion „Tatry” Antoniemu Nowakowi Złoty Krzyż Zasługi za działalność na rzecz Euroregionu „Tatry”. Wręczyła go pani premier Elżbieta Bieńkowska. Decyzja Kongresu Honorowymi Członkami Euroregionu „Tatry” zostali: pani Elżbieta Bieńkowska, pan Stanisław Hodorowicz, Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz długoletni działacze Euroregionu „Tatry”: pan Antoni Karlak, pan Edward Tybor i pan Bogusław Waksmundzki.

Burmistrz Miasta Nowego Targu Marek Fryźlewicz przyznał Euroregionowi „Tatry” tytuł Honorowego Ambasadora Miasta Nowego Targu za szczególne zasługi w promocji Miasta Nowy Targ jako ośrodka transgranicznej polsko-słowackiej współpracy.

Uczestnicy Kongresu obejrzeli filmową prezentację, która w kalejdoskopowym skrócie podsumowywała 20 lat działalności Euroregionu „Tatry”. Film przypomniał początki Euroregionu „Tatry”, najciekawsze wydarzenia, spotkania, przedsięwzięcia, zrealizowane transgraniczne inwestycje i mikroprojekty, osoby honorowych członków Euroregionu „Tatry”. Film został przygotowany przez Nowotarską Telewizję Kablową. Ten krótki film uzupełnia również przygotowana przez Związek Euroregion „Tatry” okolicznościowa publikacja pt. „20 lat Euroregionu „Tatry” – dokonania i perspektywy”. Poniżej zamieszczamy zarówno film jak i publikację w wersji elektronicznej.

Delegaci XX Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion „Tatry” przyjęli Strategię działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020, którą zaprezentowała dyrektor Ugrupowania pani Agnieszka Pyzowska. Strategia ta zapewni silniejsze i ukierunkowane zarządzanie działaniami Ugrupowania. Umożliwia skoordynowanie współpracy po polskiej i słowackiej stronie granicy. Przede wszystkim służyć ona będzie samorządom z obu stron granicy jako narzędzie ułatwiające realizację wspólnych transgranicznych projektów w latach 2014-2020. Szczegółowe informacje na temat prac nad strategia i jej założeń przedstawia poniższa prezentacja oraz publikacja. Zostały one zrealizowane w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Uroczystość jubileuszu 20-lecia Euroregionu „Tatry” uświetnił recital Beaty Rybotyckiej, która przy akompaniamencie pianisty Konrada Mastyło i skrzypka Michała Chytrzyńskiego wykonała piosenki z dwudziestolecia międzywojennego oraz utwory do muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza. Ostatni utwór pt. „Pejzaż horyzontalny” artyści zaśpiewali wspólnie z obecnym na sali kompozytorem.

Druga część Kongresu odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. po stronie słowackiej w Trstenie.   

Kongres zrealizowano w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Zobacz inne
Dołącz do obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej!
2024-04-18
Planujesz wydarzenie z tej okazji? Piknik, debatę, koncert, szkolenie, wystawę? Dodaj je na mapie wydarzeń i świętuj razem z nami.
Dołącz do Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja!
2024-04-18
Centrum Projektów Europejskich poszukuje dwóch rzetelnych, zaangażowanych i otwartych osób, entuzjastycznie nastawionych do pracy w międzynarodowym środowisku, które chcą dołączyć do dynamicznego zespołu Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska - Słowacja w Krakowie.
Obrady XXX Kongresu Związku Euroregion "Tatry"
2024-03-11
W dniu 7 marca 2024 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbył sie XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry".
XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry"
2024-03-01
W dniu 7 marca 2024 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu odbędzie sie XXX Kongres Związku Euroregion "Tatry"