Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
->Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry // 2016-09-26
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.
resetpowiększdrukuj

Zasadnutia Rady a Kongresu

Zasadnutie Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“, 23.03.2010

Dňa 23. marca 2010 sa v Kežmarku uskutočnilo zasadnutie Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“.

Program:

1.    Prijatie zápisnice zo zasadnutia Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ konanej dňa 27. 01. 20010 v Nowom Targu
2.    Príprava Kongresu Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry“ konaného dňa 24. marca 2010 v Kežmarku
3.    Rôzne

XVI. Kongres Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry”, 24.03.2010 Kežmarok

Program Kongresu
Správa o činnosti Rady Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” za rok 2009
Správa o činnosti revíznej komisie Cezhraničného Zväzku Euroregión „Tatry” za rok 2009
Uznesenia