resetpowiększdrukuj

Rocznik "POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE"

O roczniku
Dwujęzyczny rocznik „Pogranicze Polsko-Słowackie” to seria wydawnicza Euroregionu "Tatry", publikowana od 2003 roku. Powstała z myślą o prezentacji dokonujących się na pograniczu procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Sięgamy w nim do historii i literatury oraz dziedzictwa kulturowego tych ziem. Zamierzamy rejestrować wydarzenia rozgrywające się na pograniczu, prezentować ciekawych ludzi i ich osiągnięcia. "Pogranicze Polsko-Słowackie" tradycyjnie rozpoczyna prezentacja najważniejszych wydarzeń i przedsięwzięć w danym roku. Ponadto pomieszczone są w nim artykuły polskich i słowackich autorów w stałych działach: "Z przeszłości", "Studia i eseje", "Nasze sprawy", "Witryna tatrzańska" i "Kalendarium Euroregionu „Tatry". Wszystkie teksty dostępne są w języku polskim i słowackim.
Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012
Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012
Rocznik Pogranicze Polsko-Słowackie 2010-2012 został przygotowany i wydany w ramach mikroprojektu pt. Partnerska współpraca transgraniczna Euroregionu "Tatry", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Pogranicze Polsko-Słowackie 2008-2009
Pogranicze Polsko-Słowackie 2008-2009
Najnowsze wydanie dwujęzycznego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie stanowi podsumowanie i prezentację rezultatów piętnastoletniej transgranicznej współpracy Euroregionu „Tatry”. Rocznik otwiera zapis dyskusji na temat 15 lat działalności Euroregionu „Tatry”, która dnia 23 kwietnia 2010 roku odbyła się w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
Pogranicze Polsko-Słowackie 2007
Pogranicze Polsko-Słowackie 2007
Specjalne wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze Polsko-Słowackie w całości poświęcone zostało prezentacji rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006.
Pogranicze Polsko-Słowackie 2005-2007
Pogranicze Polsko-Słowackie 2005-2007
Kolejna edycja rocznika "Pogranicze Polsko-Słowackie" wydana przez słowackie Stowarzyszenie Region "Tatry" z Kieżmarku. Dostępna w biurze Euroregionu "Tatry" w Kieżmarku.
Pogranicze Polsko-Słowackie 2003-2004
Pogranicze Polsko-Słowackie 2003-2004
Lata 2003-2004 obfitowały w ważne wydarzenia w Euroregionie „Tatry”. W dniu 26 sierpnia 2004 roku obchodzono 10-lecie działalności naszego stowarzyszenia, a cały rok 2004 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z tym jubileuszem. Szczególnym wydarzeniem była wizyta prezydenta Republiki Słowackiej Ivan Gašparowicza w nowo otwartym Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu w dniu 19 listopada 2004 roku. W roczniku zamieszczamy obszerną relację z tego wydarzenia.
Pogranicze Polsko-Słowackie 2002
Pogranicze Polsko-Słowackie 2002
Pierwszy numer rocznika otwiera relacja z międzynarodowej konferencji Słowacko-polska współpraca transgraniczna – droga do Unii Europejskiej, która odbyła się 26 kwietnia 2002 roku w Popradzie z udziałem prezydentów Polski Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Slowacji Rudolfa Schustera. Profesor Ivan Chalupecký przybliża historie kolegium pijarskiego w Podolińcu, natomiast esej o symbolice Tatr w słowackiej literaturze przygotował profesor Jacek Kolbuszewski. W rozdziale Nasze sprawy znalazły się artykuły informujące o bieżącej działalności Euroregionu „Tatry”. Postacie Jana Skupina oraz Jana Jagły przybliżamy w dziale Sylwetki. Rocznik zamyka opracowana przez Mieczysława Mantykę Witryna tatrzańska omawiająca najciekawsze nowości wydawnicze poświęcone Tatrom i Podtatrzu oraz kalendarium wydarzeń Euroregionu „Tatry”.