resetpowiększdrukuj

Publikacje

Łączą nas mikroprojekty
Łączą nas mikroprojekty
„Łączą nas mikroprojekty” to przewodnik prezentujący 44 najciekawsze projekty , które otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Katalog wystawy malarstwa Petera Vatehy pt. "Metamorfozy"
Katalog wystawy malarstwa Petera Vatehy pt. "Metamorfozy"
W katalogu zmieszczono 13 spośród 31 obrazów Petera Vatehy prezentowanych na wystawie w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu, której wernisaż odbył się dnia 7 sierpnia 2015 r. Wystawa została zorganizowana w ramach cyklu "Artyści pogranicza polsko-słowackiego".
Folder informacyjny Szlaku wokół Tatr
Folder informacyjny Szlaku wokół Tatr
Związek Euroregion „Tatry” przygotował folder informacyjny o Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr i trasach rowerowych powstających w ramach I etapu tego projektu.
POLSKO-SŁOWACKA STRATEGIA DZIAŁANIA EUWT TATRY na lata 2014-2020
POLSKO-SŁOWACKA STRATEGIA DZIAŁANIA EUWT TATRY na lata 2014-2020
W sierpniu 2013 roku Związek Euroregion „Tatry” ze strony polskiej i Združenie Euroregion „Tatry” ze strony słowackiej utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o. Jest ono szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”. Jednak aby ten nowatorski instrument prawny mógł sprawnie funkcjonować i skutecznie realizować wspólne projekty konieczne stało się opracowanie "Polsko-słowackiej strategii działania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020". Została ona opracowana w ramach mikroprojektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Michał Jagiełło, SŁOWACY W POLSKICH OCZACH
Michał Jagiełło, SŁOWACY W POLSKICH OCZACH
Dwutomowa publikacja Michała Jagiełły pt. "Słowacy w polskich oczach" w przekładzie na język słowacki.
20 LAT EUROREGIONU "TATRY" - DOKONANIA I PERSPEKTYWY
20 LAT EUROREGIONU "TATRY" - DOKONANIA I PERSPEKTYWY
Przypominamy najciekawsze wydarzenia, najważniejsze projekty, największe inwestycje, materialne efekty współpracy polskich i słowackich partnerów w ciągu 20 lat działalności Euroregionu "Tatry". Jak w kalejdoskopie przywołują je fotografie zamieszczone w tej publikacji. Spoglądamy też w przyszłość i dlatego w nowej prezentacji prezentujemy także najważniejsze założenia strategii Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY na lata 2014-2020.
SŁOWACJA - TWÓJ PARTNER W INTERESACH. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY
SŁOWACJA - TWÓJ PARTNER W INTERESACH. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY
Publikacja udostępnia informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Słowacji: podstawy prawne i procedury związane z otwarciem firmy na Słowacji, formy prawne działalności gospodarczej, dane dotyczące gospodarki słowackiej oraz struktury handlu zagranicznego, adresy najważniejszych urzędów i instytucji wsparcia biznesu na Słowacji.
ATRAKCJE TURYSTYCZNE W EUROREGIONIE "TATRY": PODHALE, SPISZ, ORAWA, ZIEMIA SĄDECKA
ATRAKCJE TURYSTYCZNE W EUROREGIONIE "TATRY": PODHALE, SPISZ, ORAWA, ZIEMIA SĄDECKA
Oddajemy w Państwa ręce publikację promującą historyczno-kulturowe krainy po polskiej stronie Euroregionu "Tatry": Spisz, Orawę, Podhale i Ziemię Sądecką.
EUWT TATRY - POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH cz. 2
EUWT TATRY - POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH cz. 2
Tom, który oddajemy do rąk Czytelników, to II część publikacji realizowanej przez Związek Euroregion „Tatry” w projekcie pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
BROSZURA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA O EUWT TATRY
BROSZURA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA O EUWT TATRY
Wydana przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu sieciowego pt. Od Euroregionu „Tatry” do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej broszura promocyjna w trzech językach (polskim, słowackim i angielskim) przybliża w krótkiej i zwięzłej formie najważniejsze informacje na temat utworzonego w sierpniu 2013 r. Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.
KATALOG WYSTAWY MALARSTWA KRZYSZTOFA WOJNICKIEGO
KATALOG WYSTAWY MALARSTWA KRZYSZTOFA WOJNICKIEGO
Oddajemy w Państwa ręce katalog z indywidualnej wystawy malarstwa Krzysztofa Wojnickiego, który w 2013 roku został laureatem Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora. Gratulujemy artyście i twórcom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi koło Brzozowa, którzy umożliwili Krzysztofowi Wojnickiemu spełnienie jego marzeń i urzeczywistnienie wizji.
Katalog wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego
Katalog wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego
Dwujęzyczny, polsko-słowacki katalog wystawy pokonkursowej Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut im. Edwarda Sutora prezentuje laureatów Konkursu oraz ich prace. Przewodnicząca jury Anna Dziubas artysta plastyk, Kierownik Galerii BWA Jatki w Nowym Targu opisuje różnorodność prac nadesłanych na Konkurs. W katalogu zamieszczono wykaz autorów i prac prezentowanych na wystawie.
FOLDER MULTIMEDIALNEGO POKAZU OBRAZÓW J. K. Pawluśkiewicza i L. Mednyánszkeho
FOLDER MULTIMEDIALNEGO POKAZU OBRAZÓW J. K. Pawluśkiewicza i L. Mednyánszkeho
Współorganizowany przez Miasto Nowy Targ i Związek Euroregion "Tatry" wieczorny pokaz na frontonie Ratusza w Nowym Targu, który odbył się 11 maja 2013 r., był niecodziennym wernisażem impresjonistycznego malarstwa Ladislava Mednyánszkeho i sztuki żel art Jana Kantego Pawluśkiewicza. Pokazowi towarzyszył bezpłatny folder, w którym przybliżamy życie i twórczość obu artystów. Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2010-2012
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2010-2012
Rocznik „Pogranicze Polsko-Słowackie”, który ukazuje się od 2002 roku, dokumentuje wspólne działania Transgranicznego Związku Euroregionu „Tatry”, opisuje dokonujące się procesy społeczno-gospodarcze i kulturalne, a zarazem stara się przybliżać historię i wspólne dziedzictwo pogranicza położonego wokół Tatr. Kryzys, który obserwujemy w Europie, odbił się również na naszym skromnym polu wydawniczym – z powodu braku środków finansowych, szósty numer naszego periodyku ukazuje się z rocznym opóźnieniem i obejmuje wyjątkowo długi okres czasu, lata 2010–2012. W związku z tym publikacja jest obszerniejsza i w nowej szacie graficznej, która, mamy nadzieję, spodoba się naszym Czytelnikom. Pozostajemy jednak wierni tradycji i założeniom, które wytyczyliśmy sobie na początku naszej działalności wydawniczej.
"NOWY TARG - KEŽMAROK. BELLE ART - ŻEL ART". MALARSTWO JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA
"NOWY TARG - KEŽMAROK. BELLE ART - ŻEL ART". MALARSTWO JANA KANTEGO PAWLUŚKIEWICZA
W październiku 2012 roku w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu prezentujemy jubileuszową wystawę Jana Kantego Pawluśkiewicza. Towarzyszy jej wydany z tej okazji katalog. Otwierają go obrazy z cyklów "Tryptyk Nowotarski" i "Tryptyk Kieżmarski". Prezentujemy także obrazy z cyklu "Podhale de Paris" i najnowsze prace artysty.
MALARSTWO MIROSLAVA POTOMY I STEFANA TELEPA
MALARSTWO MIROSLAVA POTOMY I STEFANA TELEPA
Twórczość artystów amatorów z nurtu sztuki naiwnej i art brut, która pozostaje poza głównymi, uznanymi kierunkami sztuki, na peryferiach oficjalnych konwencji i stylów jest szczególnie interesująca i warta popularyzacji. Dlatego też w 2009 roku ogłosiliśmy Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora. Jego laureatami zostali Miroslav Potoma ze Stročína i Stefan Telep ze Zdyni, których twórczość prezentujemy w dwujęzycznym, polsko-słowackim katalogu wspólnej wystawy, zorganizowanej w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu.
EUROREGION TATRY - POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH cz. 1
EUROREGION TATRY - POLSKO-SŁOWACKA WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH cz. 1
Publikacja, którą oddajemy w Państwa ręce pozwala spojrzeć na 17 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej samorządów lokalnych w ramach Euroregionu Tatry, poznać jego historię, najważniejsze wydarzenia i dokonania. Została ona wydana w ramach projektu pt. "Od Euroregionu Tatry do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.
IKONOGRAFIA TATR. TOM REFERATÓW Z KONFERENCJI
IKONOGRAFIA TATR. TOM REFERATÓW Z KONFERENCJI
W dniu 16 lutego 2011 r. w Domu Spotkań Słowacko-Polskich Euroregionu „Tatry” w Kieżmarku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ikonografia Tatr. Została ona zorganizowana przez Združenie Region „Tatry” w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W prezentowanym tomie materiałów z konferencji pomieszczone zostały teksty wszystkich wygłoszonych referatów w tłumaczeniu na jezyk polski, słowacki i angielski.
PAMIĄTKI SIEDMIU KULTUR W SŁOWACKICH MIASTACH EUROREGIONU "TATRY"
PAMIĄTKI SIEDMIU KULTUR W SŁOWACKICH MIASTACH EUROREGIONU "TATRY"
W dniu 26 stycznia 2011 roku w Domu Spotkań Słowacko-Polskich w Kieżmarku promowano książkę pt. Pamiątki siedmiu kultur w słowackich miastach Euroregionu "Tatry". Została ona wydana przez Združenie Region "Tatry" w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego "Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza".
WILKOLINIEC - PERŁA LIPTOWA
WILKOLINIEC - PERŁA LIPTOWA
W dniu 29 marca 2011 r. w Ośrodku Współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu otwarta została wystawa fotografii Štefana Ižo pt. "Wilkoliniec - perła Liptowa". Z tej okazji Związek Euroregion "Tatry" przygotował folder, który prezentujemy poniżej.
NAJSTARSZE WIZERUNKI TATR
NAJSTARSZE WIZERUNKI TATR
Położone w samym sercu polsko-słowackiego pogranicza Tatry od wieków budziły respekt swoją niedostępnością i grozą, a zarazem kusiły ukrytymi skarbami ziemi zarówno mieszkańców krain rozpościerających się wokół gór, jak i przybywających tu licznie podróżników, badaczy, poszukiwaczy przygód i cennych kruszców. To oni są autorami pierwszych, często bardzo fantazyjnych wyobrażeń Tatr. Z czasem zaczęto zapuszczać się w głąb Tatr, odkrywać je i poznawać. Powstawały coraz bardziej realne mapy, ryciny oraz panoramy Tatr widzianych z południowej i północnej strony. W prezentowanym wydawnictwie albumowym znalazły się najciekawsze wizerunki Tatr - malowidła, mapy, tatrzańskie panoramy i widoki oraz weduty miast z Tatrami w tle.
BIENNALE SZTUKI NAIWNEJ I ART BRUT POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO
BIENNALE SZTUKI NAIWNEJ I ART BRUT POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO
W dwujęzycznym polsko-słowackim katalogu wystawy pokonkursowej realizowanej w ramach Biennale Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora prezentujemy sylwetki i twórczość laureatów konkursu.
Antoni Nowak, EDWARD SUTOR. RZEŹBIARSKIE WIZJE
Antoni Nowak, EDWARD SUTOR. RZEŹBIARSKIE WIZJE
Na kartach książki pt. "Edward Sutor. Rzeźbiarskie wizje" autorstwa Antoniego Nowaka odnajdujemy tajemniczy świat wybitnego nowotarskiego artysty „obdarzonego wyjątkową wrażliwością outsidera, odmieńca naznaczonego niepełnosprawnością, żyjącego we własnym hermetycznym świecie wyobraźni, który tworzył swoje rzeźbiarskie wizje poza uznanymi i powszechnie obowiązującymi wartościami kultury”. Książka została wydana w ramach projektu pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2008-2009
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2008-2009
Najnowsze wydanie dwujęzycznego rocznika Pogranicze Polsko-Słowackie stanowi podsumowanie i prezentację rezultatów piętnastoletniej transgranicznej współpracy Euroregionu „Tatry”. Rocznik został zrealizowany w ramach projektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
MAPA EUROREGIONU "TATRY"
MAPA EUROREGIONU "TATRY"
Mapa wydana w ramach projektu pt. 15 lat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu „Tatry”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
MALARSKIE OPOWIEŚCI ANTONIEGO KRZYSTYNIAKA I JULIÚSA POVAŽANA
MALARSKIE OPOWIEŚCI ANTONIEGO KRZYSTYNIAKA I JULIÚSA POVAŽANA
Dwujęzyczny katalog wystawy dwóch wybitnych współczesnych malarzy z nurtu sztuki naiwnej – nowotarżanina Antoniego Krzystyniaka, który swoją przygodę z malarstwem rozpoczął dopiero po przejściu na emeryturę i jego twórczość wciąż pozostaje mało znana szerszej publiczności oraz Júliusa Považana
15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU „TATRY”
15 LAT POLSKO-SŁOWACKIEJ WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROREGIONU „TATRY”
26 sierpnia 2009 roku minęło 15 lat od dnia, kiedy zebrani na Kongresie Założycielskim w Nowym Targu przedstawiciele polskich i słowackich samorządów lokalnych z terenu Podhala, Orawy, Spisza i Liptowa podpisali Umowę pomiędzy samorządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej o utworzeniu transgranicznego związku „Euroregion Tatry“
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2007. WYDANIE SPECJALNE
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2007. WYDANIE SPECJALNE
Specjalne wydanie dwujęzycznego rocznika Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze polsko-słowackie w całości poświęcone zostało prezentacji rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2003-2004
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2003-2004
Lata 2003-2004 obfitowały w ważne wydarzenia w Euroregionie „Tatry”. W dniu 26 sierpnia 2004 roku obchodzono 10-lecie działalności naszego stowarzyszenia, a cały rok 2004 obfitował w liczne przedsięwzięcia związane z tym jubileuszem.
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2002
POGRANICZE POLSKO-SŁOWACKIE 2002
Dwujęzyczny rocznik Euroregionu „Tatry” pt. Pogranicze polsko-słowackie powstał z myślą o prezentacji dokonujących się na pograniczu procesów społeczno-gospodarczych, politycznych i kulturalnych.
Anna Majorczyk, NOWY TARG. OBRAZKI Z MIASTECZKA DWÓCH KULTUR
Anna Majorczyk, NOWY TARG. OBRAZKI Z MIASTECZKA DWÓCH KULTUR
Album ten ukazał się w ramach projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006
Katalogi wystaw z cyklu ARTYŚCI POGRANICZA
Katalogi wystaw z cyklu ARTYŚCI POGRANICZA
Wśród licznych wydarzeń projektu Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyánszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IIIA PL-SK 2004-2006
Anna Majorczyk, ŁĄCZĄ NAS TATRY
Anna Majorczyk, ŁĄCZĄ NAS TATRY
Publikacja powstała w celu upowszechnienia wśród członków Euroregionu „Tatry”, mieszkańców, turystów i ekspertów wiedzy o rezultatach realizacji Funduszu Małych Projektów Programu Phare.
5 LAT EUROREGIONU „TATRY” 1994-1999
5 LAT EUROREGIONU „TATRY” 1994-1999
Ta wydana w języku polskim i słowackim publikacja powstała z okazji 5-lecia działalności Euroregionu „Tatry”.
MAPA EUROREGIONU „TATRY”
MAPA EUROREGIONU „TATRY”
Kolejne, poszerzone i wzbogacone o plany największych miast regionu wydanie mapy, przedstawiające polski i słowacki obszar Euroregionu „Tatry”.