Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
->Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry // 2016-09-26
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.
resetpowiększdrukuj

Predstavenie strediska

Vzhľadom na všestrannú činnosť Euroregiónu „Tatry” vzniklo v roku 2003 z prostriedkov Európskej únie Stredisko poľsko-slovenskej spolupráce v Nowom Targu. Stredisko má funkciu kultúrneho centra, tieņ informačnú a propagačnú funkciu regiónu. Je miestom rôznych kultúrnych podujatí, stretnutí s umelcami z pohraničia, výstav, akcií, koncertov či vedeckých konferencií. Tu sa nachádza konferenčná sála pre 120 osôb vybavená multimediálnym projektorom, audiovizuálnou technikou a systémom simultánneho prekladania, priestranné recepčné miestnosti, plniace taktiež výstavnú funkciu. Aj tu sú kancelárie Euroregiónu "Tatry". „Zrkadlový“ Dom slovensko-poľského stretávania bol vytvorený v roku 2007 v Kežmarku na Slovensku  v rámci projektu zrealizovaného Združením Región „Tatry
fot. St. Momot fot. St. Momot fot. St. Momot fot. St. Momot fot. St. Momot
fot. St. Momot fot. St. Momot fot. St. Momot fot. St. Momot