resetpowiększdrukuj

Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"

Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"2019-12-06
Dnia 5 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry", w którym uczestniczyli członkowie Rady oraz członkowie Komisji rewizyjnej. Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki.
Uczestnicy zapoznali się z informacją na temat stanu wdrażania projektu pt. "Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" oraz projektów parasolowych pt. "Łączy nas natura i kultura" i 'Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim". Dyrektor Michał Stawarski przedstawił strategiczne działania Euroregionu "Tatry" na rok 2020.
Członkowie Rady podjęli Uchwałę w sprawie: zmian w budżecie Związku Euroregion "Tatry" na rok 20219.