resetpowiększdrukuj

Posiedzenie Rady Zwiazku Euroregion "Tatry"

Posiedzenie Rady Zwiazku Euroregion "Tatry"2019-07-19
Dnia 17 lipca 2019 r. w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry". W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady, Dyrektor Michał Stawarski oraz Dyrektor EUWT TATR z o.o Agnieszka Pyzowska.
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Związku Euroregion "Tatry" Bogusław Waksmundzki.
Członkowie Rady zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania projektów parasolowych pn. Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim oraz Łączy nas natura i kultura, jak również projektu pn. Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Członkowie Rady podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • zmian w Regulaminie organizacyjnym Biura Rady Związku Euroregion "Tatry",
  • zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Biura Związku Euroregion "Tatry",
  • zmian w Regulaminie działania Dyrektora Dyrektora Biura Rady Związku Euroregion "Tatry"
  • zmian w Polityce rachunkowości Związku Euroregion "Tatry"
  • Polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Związku Euroregion "Tatry"