resetpowiększdrukuj

Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"

Posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry"2019-03-22
W dniu 22 marca 2019 r.w siedzibie Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Związku Euroregion "Tatry". Członkowie Rady zatwierdzili  budżet Związku Euroregion "Tatry" na rok 2019. Rada przyjęła program XXV Kongresu Związku Euroregion "Tatry", który będzie miał charakter sprawozdawczo - wyborczy i odbędzie się 11 kwietnia 2019 r.w Łopusznej, Sprawozdanie Rady Związku Euroregion "Tatry" z działalności w okresie od 01.04.2018 r. do 21.03.2019 r.oraz projekty uchwał Kongresu.
Ponadto Rada zapoznała się z decyzjami podjętymi podczas IX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A PL-SK 2014-2020, które odbyło się  w dniach 19-20 marca br. w starej Leśnej na Słowacji.