Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
->Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry // 2016-09-26
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.
resetpowiększdrukuj

PHARE

Fond malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare

V rokoch 1999-2006 kancelária Zväzku Euroregión „Tatry” v Nowom Targu získala moņnosť spravovať Fond malých projektov. Kancelária sa zaoberala ohlasovaním výziev, ńkolením navrhovateľov a beneficientov, prijímaním návrhov, zúčastňovala sa v procese formálneho a zásadného hodnotenia projektov, uzatvárala zmluvy z beneficientmi, monitorovala realizáciu projektov, poukazovala zálohy a konečné platby, kontrolovala vyúčtovania projektov. Vďaka finančným prostriedkom z Fondu malých projektov Programu cezhraničnej spolupráce Phare bolo zrealizovaných 80 malých cezhraničných projektov, ktoré boli spolufinancované sumou 574 607,54 euro. Na projektoch sa zúčastňovali tisíce obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia, často z malých obcí vzdialených od kultúrnych centier. Zúčastňovala sa nielen mládeņ, ale aj dospelí, postihnutí, umelci, ńportovci, predstavitelia lokálnych samospráv. Realizovali sa desiatky udalostí, akcie, výstavy, stretnutia, dielne, konferencie. Objavili sa početné publikácie, sprievodcovia, mapy, informačné materiály. Boli vytýčené desiatky kilometrov turistických trás, peších aj cyklotrás. Natočené boli filmy, spracovaných bolo niekoľko plánovacích ńtúdií. Veľkému záujmu sa tešili zápasy v ľadovom hokeji, preteky v horskej cyklistike, stolnotenisové turnaje, kajakárske či lyžiarske preteky. Rôznorodé a bohaté boli kontakty škôl a kultúrnych inštitúcií. Beneficientmi projektov boli neziskové organizácie: školy, kultúrne inštitúcie, združenia, mestá, obce a okresy.

Phare 1997pdfFundusz Małych Projektów Euroregionalnych Zintegrowanego Programu dla Polskiej Granicy Wschodniej Phare 1997
Phare 2000pdfFundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja PHARE 2000
Phare 2001pdfFundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja PHARE 2001
Phare 2002pdfFundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja PHARE 2002
Phare 2003pdfFundusz Małych Projektów Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja PHARE 2003