Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry
->Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry // 2016-09-26
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo v apríli 2015 Výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt, ktorý je zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2015. Združenie Euroregión Tatry bolo úspešné a získalo v rámci spomínanej výzvy podporu pre projekt pod názvom Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry.
resetpowiększdrukuj

INTERREG III A PL-SK 2004-2006

Skúsenosti zo spravovania Fondu Malých projektov Phare CBC uľahčili Zväzku Euroregión „Tatry” realizáciu Programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko-Slovenská republika 2004-2006. Kancelária Zdruņenia v rámci tzv. dáždnikového projektu (umbrella) pod názvom: Realizácia mikroprojektov v Euroregióne „Tatry” ako činiteľ prehlbovania kontaktov spoločenstva poľsko-slovenského pohraničia” spolufinancovaného sumou 350.057,60 EUR, začínala a spravovala mikroprojekty v rámci činnosti 2.3 Podpora lokálnych iniciatív. Realizácia tohto programu sa začala v roku 2005, kedy boli vyhlásené a uskutočnili sa dve výzvy aplikačných návrhov. Dofinancovanie získalo 47 mikroprojektov.